2017-04-18

Back-office – czyli przejrzysta komunikacja z działem wsparcia – Robert Gontkiewicz

Niezależnie od tego czy firma jest duża czy mała nie powinna pozwolić sobie na zaniedbania w obszarze back-office, ponieważ od szybkości i jakości pracy działów wsparcia zależy prawidłowe funkcjonowania biznesu w kluczowych obszarach. W każdej firmie, nienależnie od jej wielkości istnieją obszary, które nie należą do jej podstawowej działalności, a jednocześnie są absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizacji, jak m. in. administracja, logistyka, kontroling, procesy finansowo-księgowe, zarządzanie zasobami ludzkimi – czyli […]

Back-office – czyli przejrzysta komunikacja z działem wsparcia – Robert Gontkiewicz Read More »

7 dobrych praktyk cyfryzacji back-office – Artur Sygnatowicz

Działanie każdej organizacji opiera się o współdziałanie wszystkich jej zespołów. Najwięcej uwagi poświęca się zwykle działom operacyjnym czy IT, jednakże coraz częściej dostrzegana jest kluczowa rola działów zaplecza, nazywanych obecnie back-office. Tzw. cyfryzacja back-office to nic innego jak nadrabiane zaległości w wykorzystaniu dostępnych rozwiązań informatycznych w tym obszarze. Warto jednak zwrócić uwagę, że te działy mogą wkrótce stać się liderem w wykorzystaniu rozwiązaniu

7 dobrych praktyk cyfryzacji back-office – Artur Sygnatowicz Read More »