Zarządzanie incydentami – poznaj 6 kroków, aby robić to skutecznie

Biznes w XXI wieku musi sprawnie reagować na incydenty. Koszty przestojów są zbyt wysokie i zbyt niebezpieczne dla organizacji. Dlatego trzeba stosować narzędzia i procesy, które zapewniają ciągłość i proaktywnie zapobiegają incydentom. Sprawne zarządzanie incydentami to także niwelowanie skutków, gdy problemy już się wydarzą. Spis treści Dlaczego zarządzanie incydentami jest trudne? Według ITIL® incydent to nieplanowana przerwa, która powoduje lub może powodować obniżenie jakości usług, […]

Zarządzanie incydentami – poznaj 6 kroków, aby robić to skutecznie Read More »