service desk

Nowe inspiracje dla service desk

Przed zespołami service desk nowe wyzwania. Przez lata kierowaliśmy się zasadą, że dobrze zorganizowany service desk minimalizuje bezpośredni kontakt z klientami, bo to ogranicza koszty działania. Kierowaliśmy więc klientów do kanałów elektronicznych – samoobsługowych portali internetowych, komunikatorów, itp. Tam klient wypełniał odpowiednie pola czy wybierał  pozycje z długich list. Jednak lata mijają i zmienią się także priorytety. Co jest więc obecnie najważniejsze w standardach service desk? Jakość przede wszystkim …

Nowe inspiracje dla service desk Read More »