Transformacja Service Desk – czynniki zwiększenia jego efektywności

Trzy czynniki – ESM, współpraca i inteligentne narzędzia są dziś motorem transformacji Service Desk, zwiększając jego efektywność i szybkość działania Service Desk przechodzi obecnie spore przeobrażenia. Wiąże się to z rozszerzeniem zastosowania ITSM poza działy informatyczne, co zmienia obszar i zakres jego zastosowania, a także wymaga wdrożenia nowoczesnych, inteligentnych narzędzi technologicznych. Rozszerzenie wsparcia na działy biznesowe wymaga również zaangażowania i współpracy wielu osób spoza IT. […]

Transformacja Service Desk – czynniki zwiększenia jego efektywności Read More »