Wdrożenie Jira Service Management w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

Po zakończeniu projektu usłyszeliśmy od Klienta: „JIRA usprawniła działanie infolinii”. O Kliencie „Ponad milion cudzoziemców pracowało w Polsce w końcu 2022 r. Stanowili oni 6,5% ogólnej liczby wykonujących pracę w naszym kraju. Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 r. liczba cudzoziemców w tej grupie wzrosła o 27,3%.” Dane Głównego Urzędu Statystycznego o cudzoziemcach wykonujących pracę w Polsce w 2022 r. Urzędy Wojewódzkie realizują zadania związane z udzielaniem zezwoleń na pobyt, zezwoleń na pracę oraz rejestracją zaproszeń […]

Wdrożenie Jira Service Management w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Read More »