Jak budujemy strategię IT

Udostępnij post

O firmie

AQUAEL jest firmą dostarczającą wszystko, co jest potrzebne do założenia i pielęgnacji akwarium słodkowodnego oraz stawu ogrodowego.  

W ofercie firmy znajduje się również wiele produktów skierowanych do miłośników akwarystyki morskiej. Oferta ta jest systematycznie poszerzana. Do najważniejszych grup produktowych należą filtry akwariowe, grzałki, pokrywy oświetleniowe, kompletne zestawy akwariowe oraz napowietrzacze. Ta gama produktów jest wzbogacona o produkty dla psów, kotów, ptaków i drobnych ssaków.

Firma produkuje szereg własnych produktów pod marką własną, jak i markami obcymi. Posiada sieć własnych sklepów, dostarcza swoje produkty do hurtowni w kraju i do wielu krajów na całym świecie. Firma prowadzi także sprzedaż internetową.

Wyzwania

Szybki rozwój firmy, przyłączanie kolejnych firm, rozproszenie geograficzne, a także dynamiczne zmiany dziejące się w otoczeniu informatycznym i biznesowym firmy spowodowały konieczność opracowania planów strategicznych firmy. Plany te musiały być spójne z planami rozwojowymi firmy, musiały uwzględnić przewidywane zmiany w otoczeniu technologicznym firmy, a także uwzględnić szanse i ryzyka związane z wykorzystaniem technologii informatycznych w rozwoju firmy.

Rozwiązanie

Przeprowadzony przez firmę Optimatis przegląd strategiczny firmy objął dział IT oraz wszystkie działy biznesowe. Przeprowadzono oględziny kluczowych miejsc środowiska IT, jak i kluczowe miejsca produkcyjne. Przeprowadzono wywiady z przedstawicielami praktycznie wszystkich wydziałów firmy.

Rezultatem tych prac był plan analizy strategicznej, który obejmował:

 1. Ocenę stanu aktualnego, zestawienie spostrzeżeń poczynionych w trakcie przeglądu. Zestawienie to obejmowało wskazanie silnych stron, słabości i ryzyk z jakimi mierzy się informatyka AQUAEL.
 2. Plan strategiczny złożony z:
  1. Udokumentowanych celów strategicznych zespołu informatyki.
  2. Koncepcji architektury.
  3. Plan zawierającego zestawienie kluczowych projektów do realizacji w horyzoncie najbliższych lat.

Korzyści

Przeprowadzenie analizy strategicznej przyniosło następujące korzyści:

 1. Pozwoliło na zmianę paradygmatu myślenia o informatyce w firmie – „Od centrum kosztów do zwrotu z inwestycji”.
 2. Pozwoliło na doprecyzowanie roli informatyki w organizacji, a tym samym wskazanie kierunków dalszego rozwoju.
 3. Zapewniło powstanie planu strategicznego, niezbędnego wobec dynamicznych zmian wewnątrz firmy, koniecznego do realizacji głębokich zmian w działaniu zespołów biznesowych.
 4. Wsparło działania CIO związane z budową właściwej pozycji informatyki w firmie.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.