Jak podnosimy efektywność organizacyjną i procesową w IT

Udostępnij post

O firmie

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym, a także świadczenie usług rozbudowy zasilania trakcji kolejowej. Właścicielem PKP Energetyka jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie – CVC Capital Partners.

Optimatis sp. z o.o. zrealizowała serię projektów dla spółki. Nadrzędnym celem projektu było zaszczepienie kultury usługowej i nowoczesnego, bazującego procesach zarządzania informatyką. W organizacji zastaliśmy zdefiniowaną wizję, nazwane usługi, Help Desk i co najważniejsze zrozumienie, o czym mówimy wynikające z podstawowej znajomości ITIL.

Wyzwania

Wyzwaniem była duża liczba toczących się równolegle projektów, a w szczególności projekt outsourcingu pierwszej linii wsparcia. Wynikała stąd ograniczona dostępność osób po stronie Klienta. Jednak największym wyzwaniem było pogodzenie dążenia do podniesienia jakości i dojrzałości procesów z konserwatywnym podejściem wywodzącym się jeszcze z dawnej przynależności do sektora publicznego. Zdefiniowane i uzgodnione procesy zostały wdrożone w istniejącym u Klienta narzędziu ITSM.

Rozwiązanie

Nasz projekt rozpoczął się od wsparcia spółki w redefiniowaniu polityki funkcjonowania obszaru IT oraz kluczowych ról w organizacji. Zaczęliśmy od modelu i projektu technicznego bazy jednostek konfiguracji CMDB. Później kolejno alkalizowaliśmy i wdrażaliśmy procesy:

  • zarządzania konfiguracją i zasobami,
  • zarządzania incydentami,
  • zarządzania zmianami.

W każdym przypadku wdrożenie obejmowało przegląd stanu obecnego, projekt procesu dostosowany do specyfiki organizacji i nadzór nad implementacją w narzędziu.

Korzyści

Klient wyraził zadowolenie ze współpracy z firmą Optimatis. Szczególnie podkreślano doświadczenie i ogromną wiedzę merytoryczną wszystkich konsultantów biorących udział w projekcie. Podkreślano również elastyczne podejście do zmian zakresu.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.