Migracja Systemu ITSM  do Jira SM  w kontekście integracji z DEVOPS : Studium Przypadku dla Klienta z Branży Farmaceutycznej

Udostępnij post

Pozytywny wpływ DevOps na wskaźniki biznesowe jest bezsporny. Skłania to coraz więcej firm do implementacji narzędzi umożliwiających efektywne dostarczanie oprogramowania oraz formowanie specjalistycznych zespołów DevOps. Takie zmiany wymagają jednak kompleksowego podejścia i usprawnień w zakresie wszystkich procesów w organizacji, w tym procesów ITSM

Przedstawiamy historię migracji do Jira dla klienta z branży farmaceutycznej.

IT klienta niedawno przeszło zmiany w obszarze rozwoju, adoptując innowacyjny model DevOps i wybierając Azure DevOps jako główny system wspierający ich pracę. Stary system ITSM, obecnie używany wyłącznie do wsparcia użytkowników, okazał się nieefektywny i niekompatybilny z Azure DevOps. Brak integracji zmuszał do pracy w dwóch oddzielnych środowiskach, co niepotrzebnie pochłaniało czas i sprawiało trudności. Stopniowo, wsparcie dla użytkowników zaczęło podupadać, obniżając jakość wsparcia IT dla biznesu. Zmiana systemu ITSM została wymuszona przez potrzeby biznesowe.

Brakujące ogniwo nowoczesnych procesów w Twojej firmie!

Jira, dzięki swojej dedykacji dla zespołów DevOpsowych, została wybrana ze względu na:

Tym samym, klient stanął przed wyzwaniem migracji, w której zdecydował się na współpracę z nami. Opisujemy nasz pierwszy wspólny projekt z tą firmą, jednocześnie przyznając, że był to dopiero początek naszej wielowymiarowej współpracy.

W Optimatis posiadamy praktyczną wiedzę z zakresu ITIL, ISO 20000, DevOps i Agile. Rozumiemy wyzwania stojące przed CIO po wdrożeniu tych metodyk i potrafimy połączyć rozwój z efektywnością IT.

Projekt rozpoczęliśmy od dogłębnej analizy i serii spotkań, by zrozumieć potrzeby wsparcia różnych zespołów. Następnie, opracowaliśmy plan działania skupiony na optymalizacji procesów, redukcji zbędnych czynności i dostosowaniu ich do podejścia DevOps, a także na ograniczeniu kosztów IT i wsparciu dostępnym także z urządzeń mobilnych. Nasze zmiany miały na celu przekształcenie aktualnego IT w zespół wysoce efektywny.

Podczas projektu musieliśmy uwzględnić restrykcje specyficzne dla branży farmaceutycznej, takie jak standardy GMP, bezpieczeństwo i RODO, co wymagało dostosowania konfiguracji Jiry do dodatkowych systemów. Nasza koncepcja została zaakceptowana, a my przeszliśmy do fazy realizacji.

Odkryj funkcjonalność Jira Service Management

Integracja Jiry SM  z Azure DevOps była jedym z elementów ale kluczowym  krokiem dla sukcesu całego projektu. . Zapewniliśmy klienta, że zespoły devopsowe będą pracować wyłącznie w Azure DevOps, otrzymując zgłoszenia jako powiadomienia, co udało się zrealizować dzięki odpowiedniej integracji i dodatkowi.

Czy nam się udało? Tak, bo Yes We Can 😊

Podobnie, poświęciliśmy uwagę odbiorcy końcowemu, dopracowując interfejs (portal) Jiry SM, by był jak najbardziej zrozumiały dla zgłaszających. Rozwiązaliśmy problem formularzy robionych „pod siebie”, dostosowując kategorie zgłoszeń do jasności i czytelności. Ta zmiana spotkała się z pozytywnym odbiorem pracowników spoza IT.

Uwolnienie z używania starego systemu, którego proces systematycznego logowania był codziennie odczuwany jako męczący element pracy, zostało przyjęte z dużym zadowoleniem.

Transformacja na Jirę jest częścią naszych obecnych projektów migracji, odzwierciedlającą trend na rynku. Zachęcamy firmy doświadczające nieefektywności w obecnych systemach do współpracy z Optimatis, aby znaleźć optymalne rozwiązania usprawniające ich organizację.

Jeśli zauważasz, że system, na którym pracuje Twoja firma stał się nieefektywny, zgłoś się do Optimatis, dobierzemy najbardziej optymalne rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę w Twojej organizacji.

Zwiększ jakość i efektywność pracy w całej organizacji

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.