Jak tworzymy strategię rozwoju spółki

Udostępnij post

O firmie

Centrum Usług Wspólnych — EnergiaSp. z.o.o i Gaz.

Projekt wspierający budowę i rozwój modelu usługowego spółek Centrum Usług Wspólnych — Energia Sp. z o.o. i Gaz oraz spółki Multimedia Interactive Sp. z o.o.

Zakres działań

W ramach projektu:

  • Przeprowadzono analizę strategiczną funkcjonowania spółek CUWEiG oraz MMI.
  • Zidentyfikowano cele strategiczne obu spółek i zapewniono ich spójność z oczekiwaniami kluczowych klientów obu spółek.
  • Zdefiniowano Business Capability Model obu spółek i umieszczono go w ramach architektury korporacyjnej każdej ze spółek.
  • Zbudowano mapy powiązań procesów i zdolności biznesowych, tworząc tym samym biznesowy model funkcjonowania obu firm.
  • Przedstawiono propozycje wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej oraz zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych.
  • Przedstawiono rekomendacje dotyczące minimalizacji skutków zidentyfikowanych luk, związanych z funkcjonowaniem obu spółek.
  • Przedstawiono plan działania odnoszący się do realizacji rekomendacji.

Korzyści

Cały projekt został zrealizowany z należytą starannością, a konsultanci Optimatis wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przydatnymi w zrealizowanym projekcie.

Optimatis to wiarygodny partner we współpracy, ponieważ przez cały okres trwania projektu, jak również po jego zakończeniu, konsultanci udzielalali kompleksowego wsparcia merytorycznego.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.