Jak tworzymy i wdrażamy model rozwoju wsparcia usług IT

Udostępnij post

O firmie

Inter Cars SA to jeden z największych dystrybutorów części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oferta Spółki obejmuje również wyposażenie warsztatowe, w szczególności urządzenia do obsługi i naprawy samochodów oraz części do motocykli i tuningu. Spółka działając w ramach Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. współpracuje z najlepszymi dostawcami, aby połączyć szeroką ofertę rynkową z efektywnością finansową.

Inter Cars SA posiada obecnie ponad 500 filii w kraju i za granicą, w tym na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Węgrzech, Słowacji, we Włoszech, w Estonii, Mołdawii, Słowenii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Bośni i Hercegowinie, Grecji oraz Serbii.

Wyzwania

Szybki rozwój firmy, znaczne rozproszenie geograficzne a także dynamiczne zmiany dziejące się w otoczeniu informatycznym i biznesowym firmy spowodowały konieczność wprowadzenia zmian w strukturze wsparcia informatycznego firmy. Skomplikowana struktura organizacyjna, złożona architektura systemów informatycznych skłoniła kierownictwo firmy do rozpoczęcia prac związanych z wprowadzaniem zmian w małym, lecz reprezentatywnym obszarze.

Do przeprowadzenia prac analitycznych wybrano jeden z kluczowych systemów rozliczeniowych. Postanowiono, że zmiany zostaną zaplanowane do obszaru jednego z krajów oraz zespołów wsparcia w Polsce.

Rozwiązanie

Zadanie było realizowane dwuetapowo. W pierwszym etapie dokonano identyfikacji procesów, uwzględniając różnorodne konteksty – językowy, organizacyjny, efektywnościowy, współpracy z dostawcami. Wypracowane rekomendacje  stanowiły podstawę do dalszych prac.

W kolejnym etapie wypracowano kilka koncepcji przebudowy wsparcia, uwzględniając także zmiany zachodzące w wewnętrznej strukturze IT. Wypracowane modele stały się przedmiotem dyskusji określających strategiczne kierunki rozwoju obszaru utrzymania IT.

W ramach współpracy zespół Optimatis nadzorował wdrożenie modelu wsparcia usług IT w międzynarodowym, wielooddziałowym środowisku biznesowym biorąc także udział w  pracach związanych z migracją systemu do obsługi zgłoszeń na rozwiązania firmy Atlassian

Korzyści

Realizacja opisanych powyżej prac przyniosło następujące korzyści:

  1. Zidentyfikowano potencjalne kierunki strategicznego rozwoju obszaru utrzymania IT.
  2. Zidentyfikowano obszary wsparcia w efektywnym działaniu zespołów rozproszonych geograficznie.
  3. Wypracowano modele procesowe niezbędne do zapewnienia wsparcia użytkowników.
  4. Dostarczono rekomendacje, które umożliwiły podnoszenie efektywności działania zespołów wsparcia IT.
  5. Wsparto wiedz merytoryczną i praktyczną wdrożenie modelu w organizacji.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.