Jak usprawniamy zarządzanie zmianami w IT

Udostępnij post

Wdrożony przez nas w jednej z firm proces Zarządzania Zmianami wiele zmienił we wdrażaniu zmian informatycznych. Równocześnie zaproponowane rozwiązania zostały skonfrontowane z rzeczywistością i kulturą organizacyjną firmy. To zetknięcie spowodowało konieczność nie tylko aktualizacji dokumentacji, ale przede wszystkim odwzorowania w procesach codziennej praktyki. 

Wyzwania

 Szczególnie pilnym wyzwaniem było zbudowanie od podstaw procesu zarządzania zmianami standardowymi, których pierwotny projekt nie obejmował. Potrzeba „szybkiej ścieżki” dla standardowych zmian stała się szybko koniecznością, aby proces nie był ograniczeniem.

Rozwiązanie

Podejście zaproponowane przez firmę Optimatis opierało się na założeniu, że procesy, w tym również procesy zarządzania zmianami mają podnieść efektywność działania, usprawnić działania i zapewnić bezpieczeństwo. Bazując na najlepszych praktykach, opracowano więc procesy możliwie nieskomplikowane i maksymalnie dostosowane do organizacji. Opracowano oddzielne procesy:

 • Zarządzania Zmianami Standardowymi,
 • Zarządzania Zmianami Zwykłymi
 • Zarządzania Zmianami Pilnymi
 • Zarządzania Zmianami Projektowymi
 • Zarządzania Zmianami Infrastrukturalnymi

Ponadto opracowano wybrane zmiany standardowe i zaimplementowano je w systemie ITSM.

Korzyści

Podstawowymi korzyściami wdrożenia są:

 • zwiększenie efektywności zarządzania zmianami,
 • dostosowanie procesu zarządzania zmianami do aktualnych potrzeb organizacji,
 • usankcjonowanie praktyki postępowania przy zachowaniu pryncypiów procesowych,
 • uwzględnienie kultury organizacji w procesie zarządzania zmianami.

Nie bez znaczenia dla Organizacji była warsztatowa metoda wypracowywania i wdrażania procesów. Pozwoliła ona:

 • wypracować najbardziej odpowiednie rozwiązanie,
 • przekazać wiedzę o podejściu do zarządzania zmianami,
 • nauczyć samodzielności w dalszym, ustawicznym doskonaleniu procesu.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.