Smart office dla sieci dealerskiej – badanie, model, plan dojścia

Udostępnij post

O firmie

Spółka Volkswagen Group Polska (VGP) powstała w 2012 roku i jest importerem sześciu marek: Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT, Volkswagen Samochody Dostawcze oraz Porsche. Od początku istnienia VGP jest liderem rynku nowych samochodów w Polsce. Jednocześnie spółka działa w obszarze dystrybucji części zamiennych i akcesoriów. Spółka zatrudnia około 550 osób i współpracuje z siecią ponad 300 dealerów, którzy sprzedają rocznie ponad 150 tysięcy pojazdów.

VGP angażuje się ponadto w rozwój elektrycznej mobilności, oferując Klientom na polskim rynku samochody elektryczne najnowszej generacji oraz kształtując świadomość społeczną w zakresie zmieniającej się motoryzacji. Grupa wraz siecią dealerską wspiera także rozwój infrastruktury ładowania w naszym kraju.

Wyzwania

Współpracujący z VGP Dealerzy korzystają z licznych systemów i narzędzi informatycznych. Część z nich jest dostarczana i utrzymywana przez IT VGP, część przez firmy IT współpracujące z VGP, a jeszcze inne są dowolnie wybierane przez Dealera. Wyzwaniem było zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia IT świadczonego przez IT VGP, dla rozproszonych geograficznie Dealerów.

Celem projektu było usprawnienie poziomu obsługi Użytkowników końcowych IT u Dealerów w zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Punktem odniesienia miał być stan obecny wsparcia IT świadczonego Dealerom przez różne podmioty.

Rozwiązanie

Zaproponowane przez firmę Optimatis rozwiązanie opierało się na doświadczeniu w podnoszeniu efektywności wsparcia i obejmowało:

  • opracowanie koncepcji kontekstowego badania stanu obecnego,
  • przygotowanie i przeprowadzenie badania,
  • analizie wyników, opracowaniu i prezentacji raportu,
  • wypracowaniu modelowego sposobu obsługi Użytkowników,
  • przygotowaniu rekomendowanego planu działań.

Podstawą sukcesu zaproponowanego rozwiązania była metodyka badania bazująca na osobistych wywiadach prowadzonych w siedzibach reprezentatywnej grupy Dealerów.

Korzyści

Efektem końcowym projektu było wypracowanie modelu Smart Office i ścieżki dojścia do niego. 

Smart Office jest holistycznym podejściem do wsparcia Użytkowników. Bazuje na koncepcji pojedynczego punktu kontaktu dla obszarów: informatycznego, merytorycznego (biznesowego) i technicznego (tzw. samochodowego). Koncentruje w jednym punkcie wsparcie dla systemów od różnych dostawców i utrzymywanych przez różne organizacje.

Celem wdrożenia Smart Office jest podniesienie jakości wsparcia dla użytkowników i zwiększenie efektywności wsparcia po stronie VGP. Środkami do tego celu są:

  • uporządkowanie działań (wyeliminowania marnotrawstwa),
  • podniesienie jakości komunikacji,
  • stworzenie systemu raportowania.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.