Jak pomagamy zdefiniować i wdrożyć DevOps o ludzkiej twarzy

Udostępnij post

O projekcie

Współczesna transformacja cyfrowa, o której tak wiele mówi się, dzieje się już od połowy XX wieku (data powstania pierwszych użytecznych komputerów), ale dopiero teraz przybrała nowy wymiar. Ten nowy wymiar wprowadza uznanie człowieka za główny podmiot transformacji.

Transformacja nowoczesnego dystrybutora działającego globalnie. Nowa strategia, nowe kierunki działania. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w tej transformacji. Zadanie wydaje się klasyczne – zdefiniować kilka znanych i uznanych procesów dostosowanych do realiów organizacji.

Wyzwania

Pierwsze spotkania. Mamy do czynienia z organizacją o dużym udziale zespołów rozwojowych, deweloperskich. Wszystkie możliwe techniki Agilowe. Eksploatacja „dzieje się sama”. Po drugiej stronie doświadczone zespoły utrzymaniowe, które podlegają migracji na nowe technologie, głównie chmurowe. Gdzieś trzeba znaleźć powiązania.

Realizacja

W rezultacie zredefiniowaliśmy nasze zadania. Kluczowym zagadnieniem było zbudowanie pomostu pomiędzy różnymi kulturami tej samej organizacji. Kanwą były oczywiście nasze procesy ale widziane z perspektywy konkretnych wartości, jakie mogą przynieść ich konsumentom. 

Musieliśmy zacząć od nauczenia się nowych języków i nie piszę tutaj o hiszpańskim, niemieckim, czy francuskim. Mowa o pojęciach opisujących lokalną rzeczywistość. Gdy opanowaliśmy „lokalne esperanto”, podczas licznych warsztatów z innymi zespołami dyskutowaliśmy o wzajemnej potrzebie wsparcia oraz o komunikacji.

Aby móc rozmawiać z tak zróżnicowanymi konsumentami usług zbudowaliśmy Strategy Framework, który określił kierunek działania zespołu, którym „opiekowaliśmy się”. Zbudowaliśmy procesy, maksymalnie efektywne i elastyczne, powiązane z modelem działania innych zespołów. Przeprowadziliśmy szereg warsztatów wspierających budowę zespołu, poprzez definiowanie ich własnego sukcesu i powiązanie tego sukcesu ze strategią całej firmy. Ponownie – procesy stanowiły tylko kanwę, na której budowaliśmy współpracę zespołu, rozumienie własnej odpowiedzialności każdego z członków zespołu, a także rozumienie oczekiwań konsumentów pracy zespołu.

Korzyści

Wraz z zespołem rozpoczęliśmy „podróż” poprzez nieznane wody współpracy. Podmiotem naszej pracy był człowiek – członek „naszego” zespołu, członkowie innych zespołów, klienci firmy. Narysowaliśmy mapę, która będzie aktualizowana przez zespół w trakcie podróży. A zmienne wiatry zaprowadzą ten zespół tam, gdzie będzie potrzebny. Zresztą, gdy tylko wypłynęliśmy z portu, mapa już zaczęła być aktualizowana. Jest tak samo zmienna jak człowiek.

Uzyskaj wsparcie w zakresie IT
i procesów biznesowych

Zrealizowaliśmy ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki! Porozmawiaj z nami – dostosujemy projekt do Twoich potrzeb.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.