POZNAJ CZŁONKÓW
NASZEGO ZESPOŁU

Wysoka jakość usług
i szerokie kompetencje

Nasze doświadczenia zawodowe oraz znajomość innowacyjnych technologii, łączymy ze specyficzną wiedzą branżową, i gruntowną znajomością realiów biznesowych.

Nasi eksperci i konsultanci posiadają dogłębną wiedzę o rynku usług doradczo-wdrożeniowych w obszarze narzędzi IT co pozwala im wiarygodnie dobrać rozwiązanie dopasowane do klienta.

Artur Sygnatowicz

Artur Sygnatowicz

Ekspert

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, doradzający w obszarze projektów związanych z zarządzaniem Usługami IT (ITSM) oraz portfelem projektów PPM, jak również projektów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem IT. Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu i realizacji strategii działania przedsiębiorstw, zarządzania organizacją IT oraz w doradztwie biznesowym dla firm. W trakcie swojej kariery zawodowej, zrealizował ponad 50 projektów informatycznych. W Optimatis odpowiada za doradztwo biznesowe i informatyczne, a także kieruje projektami w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Zanim dołączył do zespołu ekspertów firmy, przez ostatnie 9 lat pracował dla CT Partners SA, gdzie doradzał w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych, prowadził także szkolenia w zakresie service desk oraz zarządzania wiedzą. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Informatyki w Infor Systems Polska Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządów, odpowiedzialnego za działalność operacyjną i projekty informatyczne, zdobywał również w firmach Arcus Sp. z o.o., Docusoft Sp. z o.o., Consulting &Training Partners SA oraz Blue Bridge Sp. z o.o. gdzie był Prezesem Zarządu firmy.

Ukończył Wydział Elektroniczny Politechniki Warszawskiej, Studium Menadżerskie w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Polsce oraz Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Jest aktywnym członkiem wielu branżowych stowarzyszeń, m.in. takich jak: HDI International Certification Standards Committee, The Information Systems Audit and Control Association (ISACA Poland) oraz IT Service Management Forum Polska. Założyciel Help Desk Institute w Polsce.
Jest certyfikowanym audytorem wiodącym systemów ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, a także certyfikowanym audytorem HDI®.

Marek Mlonka

Dyrektor Operacyjny / Atlassian Solution Architect

Specjalizuje się w obszarach zarządzania usługami i procesów wsparcia. Ma za sobą wiele złożonych projektów budowy i wdrożenia modeli usługowych, monitorowania jakości świadczonych usług czy doskonalenia organizacji IT.

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobył pracując w dużych organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, (takich jak PGNiG czy PGE Systemy) zarządzając zespołami I i II Linii Wsparcia IT nadzorując wdrożenie monitorowania usług IT czy też uzgadniając z Biznesem SLA. Posiada wszechstronne rozeznanie rynku narzędzi ITSM (zarządzanie zgłoszeniami oraz monitoring) a także aspektów miękkich – komunikacja oraz badanie satysfakcji

W 2008r., nominowany w kategorii „Osobowość Roku” konkursu Lider Wsparcia organizowanego przez HDI Poland. .Finalista programu „Lider Wsparcia 2008” w kategorii Przedsięwzięcie Roku 2008 w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój narzędzia do obsługi wsparcia informatycznego” zrealizowanego przez Departament Informatyki, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Absolwent Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Paweł Świdziński

Ekspert

Doświadczony konsultant w zakresie usprawniania procesów zarządzania usługami informatycznymi, ITIL® Expert. W swojej karierze zawodowej przeprowadził wiele projektów związanych z optymalizacją IT oraz back – office w organizacjach użyteczności publicznej oraz w firmach komercyjnych. Zarządzał zespołami specjalistów w wielu, również międzynarodowych projektach, związanych z wdrażaniem procesów obejmujących usługowy model zarządzania IT oraz implementacją narzędzi ITSM, a także innych systemów informatycznych w firmach z sektora energetycznego i usługowego.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, pracował jako starszy konsultant w CTPartners gdzie prowadził szkolenia z zakresu zarządzania usługami IT i alokacją kosztów oraz brał aktywny udział w projektach z obszaru ITSM. Wcześniej kierował projektem budowy Pionu Usług IT spółki PGNiG Serwis, świadczącej usługi IT, finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla spółek z grupy kapitałowej PGNiG, a następnie był kierownikiem Pionu. Odpowiadał za zarządzanie pracą pionu i jego zespołów pracowniczych oraz nadzorował realizację projektów technicznych dla Spółki.

Bogate doświadczenia zawodowe zdobył w firmach z branży energetycznej. Jako kierownik odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój biznesowych systemów informatycznych pracował dla spółek takich jak: TOK-GZE (Grupa Tauron), Vattenfall Business Services Poland, Elektrociepłownie Warszawskie.

Paweł jest certyfikowanym trenerem ITIL prowadzącym specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty z obszaru zarządzania IT, budowy katalogu usług, alokacji kosztów usług. Posiada certyfikaty ITIL® Expert, Lean IT® Foundation, Prince2® Foundation oraz Master’s Certificate in Project Management (PMI). Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej.

Mieczysław
Karoń

Ekspert – Kierownik Projektów

Mieczysław doradza w zakresie zarządzania departamentem IT w firmach, w tym optymalizacji kosztów IT, rozwoju oraz utrzymania infrastruktury informatycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami ludzkimi w ramach prowadzonych projektów oraz koordynacją grup projektów w oparciu o współpracę z partnerami zewnętrznymi. W codziennej pracy umiejętnie łączy bogate doświadczenie zawodowe z kompetencjami technicznymi do budowania strategii oraz podnoszenia efektywności działów IT. Posiada wieloletnie, rozległe doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach w korporacjach i środowisku międzynarodowym.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, przez ostatnie dwa lata, pracował w firmie ATM SA, pełniąc odpowiednio funkcję Dyrektora Działu Aplikacji Wewnętrznych a następnie Wydziału Informatyki w spółce. Odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz optymalizację kosztów wydziału. Wcześniej, jako Koordynator ds. informatyzacji w Kulczyk Holding SA, zarządzał działem IT w grupie Kulczyk Holding/Kulczyk Investment a także był odpowiedzialny za wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność pracy departamentów biznesowych. W latach 1996 – 2010 w grupie KBC zarządzał Departamentem Informatyki oraz Administracji. Od roku 1996 związany z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz TUnŻ Warta SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora IT. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Administracji w grupie, w tym w Kredyt Banku, TUiR Warta SA oraz TUnŻ Warta SA, a także Członka Zarządu i Wiceprezesa w spółkach Kredyt Trade oraz Warta Nieruchomości. Wcześniej, w latach 2002 – 2008, był Członkiem Komisji Informatyzacji w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), gdzie pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Informacji (2007 – 2008) oraz był Członkiem Grupy Ekspertów IT przy UFG (2003 – 2008).

Absolwent Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Jerzy
Filipowicz-Limanówka

Ekspert

Z wykształcenia prawnik, z profesji doświadczony specjalista IT, człowiek o wielu zamiłowaniach.

W ciągu 20 lat pracy w sektorze IT sprawdził się jako Business Relationship Manager, IT Manager, Program&Project Manager, ITIL Ekspert, Specjalista w dziedzinie prawa nowych technologii, Analityk, Architekt rozwiązań i Tester automatyczny. Uczestniczył w ponad 100 przedsięwzięciach, w większości dużych i złożonych, z budżetem przekraczającym 10 mln euro oraz zespołem ponad 100 osób, ale też w bardziej kameralnych, o mniejszym budżecie
i zespole.

Od ponad 10 lat jest również aktywnym szkoleniowcem i trenerem w obszarze zarządzania projektami IT oraz usługami IT. Aktualnie mocno zaangażowany w dyskusję na temat zagrożeń i wyzwań związanych z tworzeniem rozwiązań inteligentnych, czyli tzw. Sztucznej Inteligencji (AI – Artifical Intelligence).

Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe. Doradzał w zakresie stosowania w organizacjach standardu ITIL, zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem strategii zapewniania jakości w obszarze IT. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie między innymi: w projektach wytwarzania oprogramowania, oceny poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem standardu COBIT, CMMI; ISO 20000, audytorskich, jak również w projektach wydawniczych i szkoleniowych.

Krzysztof
Tomkiewicz

Starszy Konsultant IT

Specjalizuje się w doradztwie informatycznym z obszaru analizy, modelowania procesów oraz zarządzania usługami IT i back-office’u. Zanim dołączył do zespołu Optimatis, jako Ekspert ITIL w firmie ITC SA był odpowiedzialny za prowadzenie projektów i audyty z zakresu zarządzania procesowego usługami IT, a następnie opracowanie metodyki wdrożeń i utrzymanie usług wsparcia użytkowników IT w branży finansowej i transportowej.

Krzysztof posiada ogromne doświadczenia zawodowe związane z działalnością edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat związany z Wydawnictwem IDG Poland SA, najpierw jako Kierownik, następnie Conference Manager, kończąc karierę zawodową na stanowiskach Dyrektora Forum CXO i Dyrektora Działu Konferencji. Zakres obowiązków Krzysztofa obejmował w szczególności nadzór i koordynację działań merytorycznych oraz organizacyjnych związanych z planowaniem i realizacją projektów konferencyjnych, a także obsługą klienta w wydawnictwie oraz koordynacją budżetu i działań handlowo – marketingowych. Dodatkowo, przez sześć lat jako Dyrektor ds rozwoju usług szkoleniowych CTPartners SA, odpowiadał za harmonogram działań konferencyjnych i szkoleń w spółce.

Aktualny dorobek szkoleniowy Krzysztofa obejmuje aktywną działalność edukacyjną w następujących organizacjach:

eduFuturo – Trener i wykładowca – opracowanie i prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu komunikacji, zarządzania procesami IT, marketingu usług IT, zarządzania zmianą.

Fundacja Governica – Fundator, Prezes Zarządu.

Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii niezawodności, diagnostyki technicznej i tomografii oraz wielu artykułów z zakresu marketingu i zarządzania. Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowo-technicznych i biznesowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania usługami IT na Politechnice Warszawskiej. Absolwent oraz Doktor Nauk Technicznych o specjalności diagnostyka techniczna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Filip Tomaszewski

Business Development Director

W ciągu 10 lat pracy w branży IT sprawdził się w obszarze sprzedaży oraz zarządzania działem sprzedaży, a także doradztwie informatycznym z obszaru analizy biznesowej. W codziennej pracy zajmuje się prowadzeniem relacyjnych procesów sprzedażowych

W dotychczasowej praktyce uczestniczył w projektach z obszarów implementacji narzędzi ITSM/ESM, zarządzania usługami, procesów wsparcia, a także pracach implementacji założeń rozporządzenia RODO w organizacjach użyteczności publicznej oraz  w firmach komercyjnych. Ma doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej w oparciu o BPMN oraz UML. Uczestniczył w szeregu projektów wewnętrznych związanych z grywalizacją, marketingiem internetowym oraz growth hackingiem. Obsługiwał transakcje handlowe, również od strony umownej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Rafał Wilczewski

Atlassian Solution Engineer

Specjalizuje się w zarządzaniu aplikacjami serwerowymi ze szczególnym nastawieniem na produkty Atlassiana oraz infrastrukturą IT. Fascynuje go możliwość wykorzystania IT do automatyzacji i możliwości wykorzystania technologii we wzroście firm 😉

Przed dołączeniem do zespołu Optimatis, pracował jako administrator sieci i systemów, zajmując się przede wszystkim utrzymaniem i rozwojem struktury potrzebnej do świadczenia usług związanych z dostarczaniem internetu.

Wielokrotnie sprawdził się w projektach o szerokim zakresie tematycznym, realizując między innymi zagadnienia związane z monitoringiem infrastruktury IT, wdrażaniem klastrów wirtualizacyjnych oraz rozwiązań opartych o konteneryzację, rozwojem oprogramowania, czy automatyzacją codziennych zadań. Ma doświadczenie w zarządzaniu zarówno infrastrukturą chmurową, jak i tą znajdującą się „na miejscu”. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne narzędzia i wzorce, mające zastosowanie w administracji IT.

Entuzjasta tematów związanych z bezpieczeństwem sieciowym oraz systemami GNU/Linux.

Kamil Surowiec

Jira Specialist

Z wykształcenia ekonomista, prywatnie pasjonat motoryzacji. Ambitny profesjonalista z 6-letnim doświadczeniem w IT i 3-letnim doświadczeniem jako administrator i programista systemów.

Posiada szeroką wiedzę w zakresie wdrażania i obsługi systemów kolejkowych, głownie JIRA.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis pracował jako administrator sieci i systemów, zajmując się przede wszystkim utrzymaniem i rozwojem struktury potrzebnej do świadczenia usług w organizacjach użyteczności publicznej oraz w firmach komercyjnych, takich jak Poczta Polska czy PGE.

Brał czynny udział w wielu projektach realizowanych dla spółki Poczty Polskiej, m.in. „EODI – Elektroniczny obieg dokumentów i informacji” czy „Envelo 3.0”.
Ponadto w swojej pracy wykorzystywał technologie open source, w tym Linux, JBoss, Apache Tomcat, HaProxy czy Docker, produkty dedykowane dla przedsiębiorstw i zachodnich systemów ubezpieczeniowych, takie jak: OpenText Documentum, SAG webMethods, a także produkty firmy Microsoft.

Michał Warcaba

Atlassian Solution Engineer

Konsultant i wdrożeniowiec z ponad 10-letnim doświadczeniem w branżach IT oraz outsourcing na rynku polskim i skandynawskim. W Optimatis zajmuje się implementacją i utrzymaniem produktów Atlassian.

Specjalizuje się w integracji systemów ITSM z zewnętrznymi źródłami danych z wykorzystaniem REST API oraz dedykowanych interfejsów frontEndowych. Projektuje usługi chmurowe typu SaaS. Automatyzuje procesy biznesowe w aplikacjach typu ESM.

Karolina Dylewicz

Jira Specialist

Po wielu latach pracy z klientami w Polsce i za granicą, swoją przygodę z IT zaczęła w świecie licencjonowania produktów Microsoft dla przedsiębiorstw. Jako konsultantka doradzała klientom z Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii w zakresie licencji grupowych, w środowisku wirtualnym i on-premise. Zdobyte wiedza i doświadczenie, otworzyły jej kolejne możliwości.

W 2018 roku zaczęła pracę w software house, który prowadził projekty dla firmy skandynawskiej. Obejmowały one digitalizację biznesu oraz zwiększenie sprzedaży dzięki wykorzystaniu nowych technologii.. Pracowała w metodologii Agile, głównie z wykorzystaniem rozwiązań Scrum i Kanban. Doskonale odnajduje się w pracy w środowisku międzynarodowym, gdzie może wykorzystać znajomość języków obcych i zagraniczne doświadczenia.

Od ponad 2 lat sukcesywnie zgłębia tajniki produktów Atlassian w wersji Cloud, w szczególności Jira, Confluence i Jira Service Management. Z zaciekawieniem i nieukrywaną radością obserwuje światowe trendy migracyjne na platformę chmurową. Dołączyła do zespołu Optimatis, aby poszerzyć szeregi prężnie rozwijającego się działu wdrażania produktów Atlassian.

Interesuje ją zagadnienie zwiększania produktywności oraz zysków poprzez digitalizację przedsiębiorstw i rozwiązania typu smart office. Bliska jest jej także tematyka Odpowiedzialności Społecznej Biznesu. Prywatnie pasjonuje się tańcami latynoskimi oraz podróżami.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Tomasz Gajewski

Analityk biznesowy

Tomasz z wykształcenia jest prawnikiem, ale posiada dziesięcioletnie doświadczenie trenera i egzaminatora w branży IT. W Optimatis zajmuje się analitycznym wsparciem projektów z zakresu tworzenia Katalogu Usług, budową baz wiedzy i implementacją ich w Jira i Confluence.

Realizował projekty dla takich firm i organizacji jak KRUS, TVP, MSWiA, KPRM, IKEA, JTI. PGE oraz brał udział w licznych projektach unijnych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prywatnie pasjonuje się modelarstwem szkutniczym, a jego największym osiągnięciem jest zbudowanie modelu Titanica w skali 1:200. Podkreśla, podobieństwo między budowaniem modeli statków i modelowaniem procesów biznesowych – w obu przypadkach trzeba zachować właściwy poziom szczegółowości.

Marcin Kokoszka

Atlassian Engineer

Fascynuje go obszar UX, szczególnie w kontekście codziennej pracy ludzi, stąd też narodziła się pasja do rozwiązań Altassiana.

Skupia się głównie na rzeczywistej wartości dodanej. Lubi podejmować się zadań, które mają na celu rozwiązać złożony problem i służyć doradztwem z szerszej perspektywy.

Przeszedł ścieżkę od rozwoju aplikacji do Jiry od strony programistycznej, wsparcia klienta aż po zarządzanie rozwojem produktu. Uczestniczył w wielu projektach dla firm polskich jak i międzynarodowych mających na celu implementację procesów biznesowych i wsparcia klienta.

Jest specjalistą w dostarczaniu rozwiązań rozszerzających bazową funkcjonalność Jiry zarówno za pomocą istniejących aplikacji jak stworzenia całkowicie nowego narzędzia współpracującego z oprogramowaniem Atlassian’a, w szczególności z Jirą i Confluence.

Remigiusz Zagórski

Business Development Director

Od 2008 roku pomaga polskim przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego w doborze optymalnych rozwiązań informatycznych. Wśród proponowanych rozwiązań znajdowały się zarówno rozbudowane systemy ERP, systemy analityczne Business Intelligence, systemy obiegu dokumentów jak i rozwiązania związane z wirtualizacją i bezpieczeństwem.

W Optimatis zajmuje się kreowaniem nowych możliwości firmy, dba o jej rozwój poprzez nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych oraz współtworzy strategię marketingową. W swojej codziennej pracy wykorzystuje m.in. narzędzia Agile od Atlassian.

Interesuje się mediami internetowymi, e-commerce, srebrną gospodarką i szeroko pojętą automatyzacją. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Jakub Niepsuj

Atlassian Solution Architect

Posiada dużą wiedzę na temat produktów marki Atlassian, wdrażania ich do organizacji oraz migracji i integracji z pozostałymi elementami stosu technologicznego. W aplikacji JIRA projektuje i implementuje obszary IT oraz  backoffice ale także procesy finansowe zgodne z przepisami SOX oraz procesy obsługi kandydatów na pracowników zgodne z RODO. 

Przed dołączeniem do zespołu Optimatis pracował jako System Engineer w wewnętrznym IT, oraz DevOps, przez co posiada dużą wiedzę na temat wewnątrzfirmowych procesów, produkcji oprogramowania, zarządzania infrastrukturą i systemami i sprzętem, incydentami, projektowania i wdrażania polityk IT oraz udoskonalania i optymalizacji pracy. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa IT. Prywatnie miłośnik motoryzacji, motosportu oraz strzelectwa sportowego.

Olga Gałązka-Chmura

Documentation & Test Specialist

Z wykształcenia psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. W tym sześć lat doświadczenia jako manager w placówkach medycznych, który doskonale wie co znaczy zapewnienie niezawodności i funkcjonalności, w tym efektywne zarządzanie powierzonymi zasobami zarówno ludzkimi jak i finansowymi.

Po wielu latach pracy w sektorze ochrony zdrowia dokonała życiowej zmiany i z determinacją w dążeniu do celu postanowiła wejść do świata IT rozpoczynając swoją drogę od certyfikacji ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

Pawel Morawski

Starszy Konsultant IT

Doświadczony specjalista i manager w branży IT. Drogę specjalisty IT rozpoczął w Siemens, gdzie jako inżynier wsparcia technicznego dla systemów VAS operatorów mobilnych. W Nokia-Siemens Networks zarządzał zespołem wdrożeniowo-utrzymaniowym specjalistów IT. Przeprowadził wiele wdrożeń rozwiązań informatycznego wsparcia procesów obsługi klienta bazujących na CRM Salesforce oraz systemów optymalizujących pracę działów IT. Przez dwa lata pracował jako Service Level Manager w dużym, globalnym projekcie outsourcingu teleinformatycznego świadczonego przez Atos IT Services na rzecz Siemens, gdzie ITIL był wdrażany i traktowany kanonicznie. Konsultant i praktyk ITIL i Scrum, potrafiący łączyć zalety formalnych metodyk z realiami funkcjonowania organizacji w celu osiągania efektywności działań.

Często powtarza, iż „ludzie komplikują rzeczy w obawie przed prostymi rozwiązaniami …” i tym samym wspiera klientów sugerując proste, przynoszące efekty rozwiązania. Entuzjasta elastycznych rozwiązań chmurowych i wdrożeń opartych metodyki zwinne w szczególności Scrum. Znajomość praktyk rozwiązań ITSM i ESM łączy z pragmatycznym podejściem do ich wykorzystania w organizacjach.

Realizuje się także jako wykładowca akademicki w obszarze informatyki ekonomicznej oraz logistyki i zarządzania. W Optimatis odpowiada za konsulting i wdrożenia w obszarze ITSM oraz ESM.

Adam Gołaszewski

Jira Specjalist

Absolwent Cork Institute of Technology. Od ponad 10 lat związany z IT.

W Optimatis zajmuje się wdrażaniem i implementacją rozwiązań Atlassian. Wcześniej pracował w instytucji państwowej, prywatnych przedsiębiorstwach i fabrykach, międzynarodowej korporacji militarnej. Wiedza zdobyta w tak szerokim spektrum branż pozwala mu na swobodny dobór efektywnych rozwiązań. Ciekawość, fascynacja nowymi technologiami oraz potrzeba zrozumienia każdego procesu napędza go do rozwoju.

MCSA, MCSE Certyfikowany profesjonalista Microsoft.

Optimatis to zespół i wiele ciekawych, zrealizowanych projektów

Zespół Optimatis w ciągu ostatnich kilku lat zrealizował ponad 80 różnych projektów u blisko 40 klientów z różnych sektorów gospodarki.

Wiedza, praktyka i doświadczenie sprawiło, że wiemy co zrobić, żeby Wasze organizacje efektywnie zrealizowały to „czego” rzeczywiście potrzebują.

Obniż koszty wdrożenia ITSM nawet o 80%, zwiększaj dostępność usług i automatyzuj zadania