POZNAJ CZŁONKÓW
NASZEGO ZESPOŁU

Wysoka jakość usług
i szerokie kompetencje

Nasze doświadczenia zawodowe oraz znajomość innowacyjnych technologii, łączymy ze specyficzną wiedzą branżową, i gruntowną znajomością realiów biznesowych.

Nasi eksperci i konsultanci posiadają dogłębną wiedzę o rynku usług doradczo-wdrożeniowych w obszarze narzędzi IT co pozwala im wiarygodnie dobrać rozwiązanie dopasowane do klienta.

Artur Sygnatowicz

Artur Sygnatowicz

Ekspert

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, doradzający w obszarze projektów związanych z zarządzaniem Usługami IT (ITSM) oraz portfelem projektów PPM, jak również projektów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem IT. Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu i realizacji strategii działania przedsiębiorstw, zarządzania organizacją IT oraz w doradztwie biznesowym dla firm. W trakcie swojej kariery zawodowej, zrealizował ponad 50 projektów informatycznych. W Optimatis odpowiada za doradztwo biznesowe i informatyczne, a także kieruje projektami w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Zanim dołączył do zespołu ekspertów firmy, przez ostatnie 9 lat pracował dla CT Partners SA, gdzie doradzał w zakresie zarządzania informatyką i bezpieczeństwem systemów informatycznych, prowadził także szkolenia w zakresie service desk oraz zarządzania wiedzą. W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora ds. Informatyki w Infor Systems Polska Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządów, odpowiedzialnego za działalność operacyjną i projekty informatyczne, zdobywał również w firmach Arcus Sp. z o.o., Docusoft Sp. z o.o., Consulting &Training Partners SA oraz Blue Bridge Sp. z o.o. gdzie był Prezesem Zarządu firmy.

Ukończył Wydział Elektroniczny Politechniki Warszawskiej, Studium Menadżerskie w Austriackiej Izbie Gospodarczej w Polsce oraz Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Jest aktywnym członkiem wielu branżowych stowarzyszeń, m.in. takich jak: HDI International Certification Standards Committee, The Information Systems Audit and Control Association (ISACA Poland) oraz IT Service Management Forum Polska. Założyciel Help Desk Institute w Polsce.
Jest certyfikowanym audytorem wiodącym systemów ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, a także certyfikowanym audytorem HDI®.

Mieczysław
Karoń

Ekspert – Kierownik Projektów

Mieczysław doradza w zakresie zarządzania departamentem IT w firmach, w tym optymalizacji kosztów IT, rozwoju oraz utrzymania infrastruktury informatycznej. Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami ludzkimi w ramach prowadzonych projektów oraz koordynacją grup projektów w oparciu o współpracę z partnerami zewnętrznymi. W codziennej pracy umiejętnie łączy bogate doświadczenie zawodowe z kompetencjami technicznymi do budowania strategii oraz podnoszenia efektywności działów IT. Posiada wieloletnie, rozległe doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach w korporacjach i środowisku międzynarodowym.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, przez ostatnie dwa lata, pracował w firmie ATM SA, pełniąc odpowiednio funkcję Dyrektora Działu Aplikacji Wewnętrznych a następnie Wydziału Informatyki w spółce. Odpowiadał za rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej oraz optymalizację kosztów wydziału. Wcześniej, jako Koordynator ds. informatyzacji w Kulczyk Holding SA, zarządzał działem IT w grupie Kulczyk Holding/Kulczyk Investment a także był odpowiedzialny za wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych poprawiających efektywność pracy departamentów biznesowych. W latach 1996 – 2010 w grupie KBC zarządzał Departamentem Informatyki oraz Administracji. Od roku 1996 związany z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz TUnŻ Warta SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora IT. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Administracji w grupie, w tym w Kredyt Banku, TUiR Warta SA oraz TUnŻ Warta SA, a także Członka Zarządu i Wiceprezesa w spółkach Kredyt Trade oraz Warta Nieruchomości. Wcześniej, w latach 2002 – 2008, był Członkiem Komisji Informatyzacji w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), gdzie pełnił także funkcję Przewodniczącego Komisji Standaryzacji Informacji (2007 – 2008) oraz był Członkiem Grupy Ekspertów IT przy UFG (2003 – 2008).

Absolwent Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

Filip Tomaszewski

Business Development Director

W ciągu 10 lat pracy w branży IT sprawdził się w obszarze sprzedaży oraz zarządzania działem sprzedaży, a także doradztwie informatycznym z obszaru analizy biznesowej. W codziennej pracy zajmuje się prowadzeniem relacyjnych procesów sprzedażowych

W dotychczasowej praktyce uczestniczył w projektach z obszarów implementacji narzędzi ITSM/ESM, zarządzania usługami, procesów wsparcia, a także pracach implementacji założeń rozporządzenia RODO w organizacjach użyteczności publicznej oraz  w firmach komercyjnych. Ma doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowej w oparciu o BPMN oraz UML. Uczestniczył w szeregu projektów wewnętrznych związanych z grywalizacją, marketingiem internetowym oraz growth hackingiem. Obsługiwał transakcje handlowe, również od strony umownej, w obrocie krajowym i międzynarodowym.

Marek Mlonka

Dyrektor Operacyjny / Atlassian Solution Architect

Specjalizuje się w obszarach zarządzania usługami i procesów wsparcia. Ma za sobą wiele złożonych projektów budowy i wdrożenia modeli usługowych, monitorowania jakości świadczonych usług czy doskonalenia organizacji IT.

Wieloletnie praktyczne doświadczenie zdobył pracując w dużych organizacjach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, (takich jak PGNiG czy PGE Systemy) zarządzając zespołami I i II Linii Wsparcia IT nadzorując wdrożenie monitorowania usług IT czy też uzgadniając z Biznesem SLA. Posiada wszechstronne rozeznanie rynku narzędzi ITSM (zarządzanie zgłoszeniami oraz monitoring) a także aspektów miękkich – komunikacja oraz badanie satysfakcji

W 2008r., nominowany w kategorii „Osobowość Roku” konkursu Lider Wsparcia organizowanego przez HDI Poland. .Finalista programu „Lider Wsparcia 2008” w kategorii Przedsięwzięcie Roku 2008 w ramach projektu „Wdrożenie i rozwój narzędzia do obsługi wsparcia informatycznego” zrealizowanego przez Departament Informatyki, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Absolwent Polsko Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

Jerzy Filipowicz-Limanówka

Ekspert

Z wykształcenia prawnik, z profesji doświadczony specjalista IT, człowiek o wielu zamiłowaniach.

W ciągu 20 lat pracy w sektorze IT sprawdził się jako Business Relationship Manager, IT Manager, Program&Project Manager, ITIL Ekspert, Specjalista w dziedzinie prawa nowych technologii, Analityk, Architekt rozwiązań i Tester automatyczny. Uczestniczył w ponad 100 przedsięwzięciach, w większości dużych i złożonych, z budżetem przekraczającym 10 mln euro oraz zespołem ponad 100 osób, ale też w bardziej kameralnych, o mniejszym budżecie
i zespole.

Od ponad 10 lat jest również aktywnym szkoleniowcem i trenerem w obszarze zarządzania projektami IT oraz usługami IT. Aktualnie mocno zaangażowany w dyskusję na temat zagrożeń i wyzwań związanych z tworzeniem rozwiązań inteligentnych, czyli tzw. Sztucznej Inteligencji (AI – Artifical Intelligence).

Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe. Doradzał w zakresie stosowania w organizacjach standardu ITIL, zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem strategii zapewniania jakości w obszarze IT. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie między innymi: w projektach wytwarzania oprogramowania, oceny poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem standardu COBIT, CMMI; ISO 20000, audytorskich, jak również w projektach wydawniczych i szkoleniowych.

Rafał Wilczewski

Atlassian Solution Engineer

Specjalizuje się w zarządzaniu aplikacjami serwerowymi ze szczególnym nastawieniem na produkty Atlassiana oraz infrastrukturą IT. Fascynuje go możliwość wykorzystania IT do automatyzacji i możliwości wykorzystania technologii we wzroście firm 😉

Przed dołączeniem do zespołu Optimatis, pracował jako administrator sieci i systemów, zajmując się przede wszystkim utrzymaniem i rozwojem struktury potrzebnej do świadczenia usług związanych z dostarczaniem internetu.

Wielokrotnie sprawdził się w projektach o szerokim zakresie tematycznym, realizując między innymi zagadnienia związane z monitoringiem infrastruktury IT, wdrażaniem klastrów wirtualizacyjnych oraz rozwiązań opartych o konteneryzację, rozwojem oprogramowania, czy automatyzacją codziennych zadań. Ma doświadczenie w zarządzaniu zarówno infrastrukturą chmurową, jak i tą znajdującą się „na miejscu”. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne narzędzia i wzorce, mające zastosowanie w administracji IT.

Entuzjasta tematów związanych z bezpieczeństwem sieciowym oraz systemami GNU/Linux.

Paweł Świdziński

Starszy Konsultant IT

Doświadczony konsultant w zakresie usprawniania procesów zarządzania usługami informatycznymi, ITIL® Expert. W swojej karierze zawodowej przeprowadził wiele projektów związanych z optymalizacją IT oraz back – office w organizacjach użyteczności publicznej oraz w firmach komercyjnych. Zarządzał zespołami specjalistów w wielu, również międzynarodowych projektach, związanych z wdrażaniem procesów obejmujących usługowy model zarządzania IT oraz implementacją narzędzi ITSM, a także innych systemów informatycznych w firmach z sektora energetycznego i usługowego.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis, pracował jako starszy konsultant w CTPartners gdzie prowadził szkolenia z zakresu zarządzania usługami IT i alokacją kosztów oraz brał aktywny udział w projektach z obszaru ITSM. Wcześniej kierował projektem budowy Pionu Usług IT spółki PGNiG Serwis, świadczącej usługi IT, finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla spółek z grupy kapitałowej PGNiG, a następnie był kierownikiem Pionu. Odpowiadał za zarządzanie pracą pionu i jego zespołów pracowniczych oraz nadzorował realizację projektów technicznych dla Spółki.

Bogate doświadczenia zawodowe zdobył w firmach z branży energetycznej. Jako kierownik odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój biznesowych systemów informatycznych pracował dla spółek takich jak: TOK-GZE (Grupa Tauron), Vattenfall Business Services Poland, Elektrociepłownie Warszawskie.

Paweł jest certyfikowanym trenerem ITIL prowadzącym specjalistyczne szkolenia oraz warsztaty z obszaru zarządzania IT, budowy katalogu usług, alokacji kosztów usług. Posiada certyfikaty ITIL® Expert, Lean IT® Foundation, Prince2® Foundation oraz Master’s Certificate in Project Management (PMI). Absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej.

Krzysztof
Tomkiewicz

Starszy Konsultant IT

Specjalizuje się w doradztwie informatycznym z obszaru analizy, modelowania procesów oraz zarządzania usługami IT i back-office’u. Zanim dołączył do zespołu Optimatis, jako Ekspert ITIL w firmie ITC SA był odpowiedzialny za prowadzenie projektów i audyty z zakresu zarządzania procesowego usługami IT, a następnie opracowanie metodyki wdrożeń i utrzymanie usług wsparcia użytkowników IT w branży finansowej i transportowej.

Krzysztof posiada ogromne doświadczenia zawodowe związane z działalnością edukacyjną i szkoleniową. Przez wiele lat związany z Wydawnictwem IDG Poland SA, najpierw jako Kierownik, następnie Conference Manager, kończąc karierę zawodową na stanowiskach Dyrektora Forum CXO i Dyrektora Działu Konferencji. Zakres obowiązków Krzysztofa obejmował w szczególności nadzór i koordynację działań merytorycznych oraz organizacyjnych związanych z planowaniem i realizacją projektów konferencyjnych, a także obsługą klienta w wydawnictwie oraz koordynacją budżetu i działań handlowo – marketingowych. Dodatkowo, przez sześć lat jako Dyrektor ds rozwoju usług szkoleniowych CTPartners SA, odpowiadał za harmonogram działań konferencyjnych i szkoleń w spółce.

Aktualny dorobek szkoleniowy Krzysztofa obejmuje aktywną działalność edukacyjną w następujących organizacjach:

eduFuturo – Trener i wykładowca – opracowanie i prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu komunikacji, zarządzania procesami IT, marketingu usług IT, zarządzania zmianą.

Fundacja Governica – Fundator, Prezes Zarządu.

Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu teorii niezawodności, diagnostyki technicznej i tomografii oraz wielu artykułów z zakresu marketingu i zarządzania. Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowo-technicznych i biznesowych. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu zarządzania usługami IT na Politechnice Warszawskiej. Absolwent oraz Doktor Nauk Technicznych o specjalności diagnostyka techniczna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kamil Surowiec

Jira Specialist

Z wykształcenia ekonomista, prywatnie pasjonat motoryzacji. Ambitny profesjonalista z 6-letnim doświadczeniem w IT i 3-letnim doświadczeniem jako administrator i programista systemów.

Posiada szeroką wiedzę w zakresie wdrażania i obsługi systemów kolejkowych, głownie JIRA.

Zanim dołączył do zespołu Optimatis pracował jako administrator sieci i systemów, zajmując się przede wszystkim utrzymaniem i rozwojem struktury potrzebnej do świadczenia usług w organizacjach użyteczności publicznej oraz w firmach komercyjnych, takich jak Poczta Polska czy PGE.

Brał czynny udział w wielu projektach realizowanych dla spółki Poczty Polskiej, m.in. „EODI – Elektroniczny obieg dokumentów i informacji” czy „Envelo 3.0”.
Ponadto w swojej pracy wykorzystywał technologie open source, w tym Linux, JBoss, Apache Tomcat, HaProxy czy Docker, produkty dedykowane dla przedsiębiorstw i zachodnich systemów ubezpieczeniowych, takie jak: OpenText Documentum, SAG webMethods, a także produkty firmy Microsoft.

Optimatis to zespół i wiele ciekawych, zrealizowanych projektów

Zespół Optimatis w ciągu dwóch ostatnich lat zrealizował ponad 40 różnych projektów u blisko 20 klientów z różnych sektorów gospodarki.

Wiedza, praktyka i doświadczenie sprawiło, że wiemy co zrobić, żeby Wasze organizacje efektywnie zrealizowały to „czego” rzeczywiście potrzebują.