Monitoring IT – 10 korzyści dla firmy

Monitoring IT

Udostępnij post

Spis treści

Badanie analizujące stopień wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa narzędzi wspomagających monitoring IT1 pokazuje, że 74% ankietowanych organizacji ma wdrożone takie narzędzia, choć nadal jest to domena największych podmiotów. Centralny system monitoringu wykorzystuje 50% polskich organizacji, a druga połowa prowadzi monitoring wyspowo. Aż 86% prowadzi monitoring infrastruktury IT w warstwie sprzętu obliczeniowego oraz systemów operacyjnych. Trzy na cztery ankietowane firmy monitorują systemy w obszarze baz danych, jedynie 59% przedsiębiorstw robi to na poziomie aplikacji biznesowych, a 18% firm pod­daje monitoringowi wyłącznie systemy o znacze­niu krytycznym.

Potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz kontrola infrastruktury informatycznej w organizacjach na całym świecie są głównymi czynnikami powodującymi wzrost rynku rozwiązań do monitorowania. Nic w tym dziwnego, bowiem te narzędzia pozwalają na wcześniejsze wykrycie niemal połowy problemów występujących w środowisku informatycznym. Te z firm, które zdecydowały się na wdrożenie systemu monitorującego, aż w 93% potrafią ocenić skutki niedostępności usług IT w aspekcie biznesowym i w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu. W przypadku firm, które tego nie robią, odsetek ten wynosi 77%2. Szacuje się, że globalny rynek monitoringu w 2024 roku osiągnie wartość 34,1 mld USD (w stosunku do 19,24 mld USD w 2015 r.) i będzie rosnąć średniorocznie o 6,6%.3

Czemu najczęściej służy monitoring IT w firmie

Podstawowy poziom monitoringu obejmuje kontrolę dostępności infrastruktury sieciowo-serwerowej, a więc monitorowanie pracy poszczególnych maszyn fizycznych i wirtualnych, warunków środowiskowych takich jak np. temperatura elementów, pobór mocy, obciążenie łączy internetowych i tym podobnych aspektów ściśle związanych ze sprzętem. Przejście na wyższy poziom zarządzania oznacza monitorowanie środowiska IT na poziomie systemu operacyjnego, kontrolowanie uruchomionych procesów i stanu aplikacji.

Monitoring IT to podstawa zarządzania i korzyści dla biznesu

Monitoring infrastruktury IT jest jednak czymś więcej niż tylko pomiarem parametrów świadczących o poprawnym działaniu usług informatycznych i nawet czymś więcej niż pomocą przy kształtowaniu ich całościowej strategii. – Ma on bezpośredni wpływ na rozwój całego biznesu, który dziś jest nierozerwalnie związany z technologią. Każdy źle funkcjonujący element środowiska IT, nawet jeśli nie przyczyni się do szkód wynikających z przestojów czy awarii, może być odpowiedzialny za niepotrzebne koszty – wyjaśnia Mateusz Szkudlarek, Applications and Databases Team Manager na co dzień odpowiedzialny za systemy IT w TVN SA.

Co zatem wynika z wdrożenia monitoringu IT?

Oto lista 10 podstawowych korzyści:

1. zapewnia informacje o całym środowisku IT

dział IT ma za zadanie dostarczać usługi użytkownikom i robić to w sposób optymalny, ale zmiany technologiczne i potrzeby biznesowe ewoluują, jak więc mieć pewność w tym zmiennym środowisku, że wszystko zadziała jak należy? Daje ją efektywny system monitorujący, dostarczając krytycznych informacji i zapewniając redukcję ryzyka oraz proaktywne zarządzanie systemem;

2. wspiera przewidywanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem

to bez wątpienia podstawowy cel monitorowania systemu IT. – Dobrze zaprojektowany system monitorowania i alarmowania pozwala uniknąć większość problemów wydajnościowo-pojemnościowych, a jeśli już wystąpią skrócić czas przywrócenia usług. Oprócz działań ad hoc gromadzone informacje pozwalają na zaprojektowanie alarmów, automatycznych działań naprawczych lub przynajmniej standardowych procedur – przekonuje Piotr Zaborowski,  i zaraz dodaje – Co więcej dzisiejsze rozwiązania pozwalają często wykryć problemy nietypowe tzw. anomalie na podstawie samej obserwacji zależności w systemie.

Monitoring IT gwarantuje widoczność potrzebną do szybkiej interwencji, niezależnie od tego, czy będzie to sieć, pamięć, moc i / lub czynniki środowiskowe;

3. wcześniej wykrywa problem, zapobiega awarii

monitorowanie poszczególnych parametrów działania usługi IT zwiększa szansę ochrony przed ewentualnymi zaburzeniami i awariami. Regularne sprawdzanie stanu usługi pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w jej działaniu.

4. pozwala na zwiększenie wydajności i produktywności

monitoring to nie tylko pomiar aktualnej wydajności, ale też identyfikacja obszarów, gdzie należy wprowadzić usprawnienia. – oznacza to, że można precyzyjnie dostroić wszystkie elementy wchodzące w skład usługi IT, tak aby działały optymalnie – wyjaśnia Mateusz Szkudlarek. Manager w TVN SA.

5. ułatwia plan modernizacji IT i planowanie budżetu

aktywa IT (urządzenia, oprogramowanie) mają swoje cykle życia, które wymagają monitorowania i śledzenia. Ważne jest nie tylko to, by posiadać spis wszystkich aktywów i mieć plan ich modernizacji, ale też to, by poprzez bieżący monitoring przyglądać się ich działaniu. Być może część urządzeń może popracować dłużej niż zakładano, a część należy wymienić szybciej. Dzięki monitoringowi wiadomo co wymaga modernizacji;

6. maksymalizuje zwrot z inwestycji (ROI) dla dostarczanych aplikacji biznesowych

monitoring efektywności aplikacji zapewnia natychmiastowy dostęp do danych, analizuje trendy i dostarcza informacji do raportowania dla zarządu. Jest to bardzo pomocne dla śledzenia ROI i mądrej strategii planowania zasobów;

7. zapewnia utrzymanie poziomu jakości świadczenia usług

utrzymanie jakości świadczenia usług wymaga widoczności całej usługi. Braki wydajności systemów, zanim podważą zaufanie klientów i partnerów, mogą długo pozostawać niezauważone. Monitorowanie zapewnia duży zbiór pomiarów, które mogą być analizowane i wykorzystywane do szczegółowych raportów serwisowych. Gwarantuje to, że firma spełni standardowe wymagania serwisowe. Jak przekonuje Piotr Zaborowski z Outsourcing Partner, obserwacja parametrów systemów jest konieczna, ale nie jest celem w samym sobie. Dopiero monitorowanie end-2-end dostarcza wiedzy na temat faktycznej jakości świadczonych usług czyli tego jak nas widzą poza organizacją. Wyzwaniem jest zawsze wiedzieć o problemie przed klientem, ale warto je podjąć. Wszak zła opinia rozprzestrzenia się dziś błyskawicznie.

8. jest systemem kontroli i wzrostu

monitorowanie IT jest także podstawą najlepszych praktyk zarządzania IT. Stanowi podstawę dla przyszłej rozbudowy automatyki, skalowalności i bezpośrednio przyczynia się do niezawodności całego środowiska;

9. zwiększa poziom bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji

warto o tym pamiętać. Wobec rosnącej cyberprzestępczości, monitoring to także efektywne narzędzie do uszczelniania sieci informatycznych w przedsiębiorstwie.

10. odciąża zespół IT

monitoring to także odciążenie działu IT. Uwaga jego pracowników może być dzięki niemu skierowana na uniknięcie przestojów, a nie na usuwanie skutków awarii.

Narzędzi do monitoringu systemu IT jest bardzo dużo i wszystkich rozwiązań komercyjnych nie sposób wyliczyć. Kluczowymi graczami na rynku globalnym są m. in.: Centreon, CA Technologies, Splunk, Nagios, AppDynamics, ScienceLogic, Zabbix, Spiceworks, Datadog, SevOne czy PagerDuty. Bogatą ofertę rynkową uzupełniają narzędzia Open Source takie jak m. in. MRTG, Cati, a także wymieniony już Zabbix i Nagios.core. Dobre projekty Open Source doczekały się też swoich komercyjnych wersji, posiadających znacznie więcej funkcji.

Autorem tekstu jest Marek Mlonka, Starszy Konsultant w firmie doradczej Optimatis, specjalizującej się w optymalizacji procesów informatycznych oraz kompleksowej transformacji cyfrowej.

Przypisy:

1 Badanie Computerworld i IBM pt. „Monitoring pracy systemów IT w polskich firmach i instytucjach publicznych”, 2015 r.

2 Raport j.w.

3 Raport Persistence Market Research “IT Infrastructure Monitoring Market: Global Industry Analysis and Forecast 2016 – 2024”.

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.