Monitoring IT – 10 korzyści dla firmy

Monitoring IT

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Badanie analizujące stopień wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa narzędzi wspomagających monitoring IT1 pokazuje, że 74% ankietowanych organizacji ma wdrożone takie narzędzia, choć nadal jest to domena największych podmiotów. Centralny system monitoringu wykorzystuje 50% polskich organizacji, a druga połowa prowadzi monitoring wyspowo. Aż 86% prowadzi monitoring infrastruktury IT w warstwie sprzętu obliczeniowego oraz systemów operacyjnych. Trzy na cztery ankietowane firmy monitorują systemy w obszarze baz danych, jedynie 59% przedsiębiorstw robi to na poziomie aplikacji biznesowych, a 18% firm pod­daje monitoringowi wyłącznie systemy o znacze­niu krytycznym.

Potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz kontrola infrastruktury informatycznej w organizacjach na całym świecie są głównymi czynnikami powodującymi wzrost rynku rozwiązań do monitorowania. Nic w tym dziwnego, bowiem te narzędzia pozwalają na wcześniejsze wykrycie niemal połowy problemów występujących w środowisku informatycznym. Te z firm, które zdecydowały się na wdrożenie systemu monitorującego, aż w 93% potrafią ocenić skutki niedostępności usług IT w aspekcie biznesowym i w wielu przypadkach zapobiec ich wystąpieniu. W przypadku firm, które tego nie robią, odsetek ten wynosi 77%2. Szacuje się, że globalny rynek monitoringu w 2024 roku osiągnie wartość 34,1 mld USD (w stosunku do 19,24 mld USD w 2015 r.) i będzie rosnąć średniorocznie o 6,6%.3

Czemu najczęściej służy monitoring IT w firmie

Podstawowy poziom monitoringu obejmuje kontrolę dostępności infrastruktury sieciowo-serwerowej, a więc monitorowanie pracy poszczególnych maszyn fizycznych i wirtualnych, warunków środowiskowych takich jak np. temperatura elementów, pobór mocy, obciążenie łączy internetowych i tym podobnych aspektów ściśle związanych ze sprzętem. Przejście na wyższy poziom zarządzania oznacza monitorowanie środowiska IT na poziomie systemu operacyjnego, kontrolowanie uruchomionych procesów i stanu aplikacji.

Monitoring IT to podstawa zarządzania i korzyści dla biznesu

Monitoring infrastruktury IT jest jednak czymś więcej niż tylko pomiarem parametrów świadczących o poprawnym działaniu usług informatycznych i nawet czymś więcej niż pomocą przy kształtowaniu ich całościowej strategii. – Ma on bezpośredni wpływ na rozwój całego biznesu, który dziś jest nierozerwalnie związany z technologią. Każdy źle funkcjonujący element środowiska IT, nawet jeśli nie przyczyni się do szkód wynikających z przestojów czy awarii, może być odpowiedzialny za niepotrzebne koszty – wyjaśnia Mateusz Szkudlarek, Applications and Databases Team Manager na co dzień odpowiedzialny za systemy IT w TVN SA.

Co zatem wynika z wdrożenia monitoringu IT?

Oto lista 10 podstawowych korzyści:

1. zapewnia informacje o całym środowisku IT

dział IT ma za zadanie dostarczać usługi użytkownikom i robić to w sposób optymalny, ale zmiany technologiczne i potrzeby biznesowe ewoluują, jak więc mieć pewność w tym zmiennym środowisku, że wszystko zadziała jak należy? Daje ją efektywny system monitorujący, dostarczając krytycznych informacji i zapewniając redukcję ryzyka oraz proaktywne zarządzanie systemem;

2. wspiera przewidywanie i rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem

to bez wątpienia podstawowy cel monitorowania systemu IT. – Dobrze zaprojektowany system monitorowania i alarmowania pozwala uniknąć większość problemów wydajnościowo-pojemnościowych, a jeśli już wystąpią skrócić czas przywrócenia usług. Oprócz działań ad hoc gromadzone informacje pozwalają na zaprojektowanie alarmów, automatycznych działań naprawczych lub przynajmniej standardowych procedur – przekonuje Piotr Zaborowski,  i zaraz dodaje – Co więcej dzisiejsze rozwiązania pozwalają często wykryć problemy nietypowe tzw. anomalie na podstawie samej obserwacji zależności w systemie.

Monitoring IT gwarantuje widoczność potrzebną do szybkiej interwencji, niezależnie od tego, czy będzie to sieć, pamięć, moc i / lub czynniki środowiskowe;

3. wcześniej wykrywa problem, zapobiega awarii

monitorowanie poszczególnych parametrów działania usługi IT zwiększa szansę ochrony przed ewentualnymi zaburzeniami i awariami. Regularne sprawdzanie stanu usługi pozwala zidentyfikować nieprawidłowości w jej działaniu.

4. pozwala na zwiększenie wydajności i produktywności

monitoring to nie tylko pomiar aktualnej wydajności, ale też identyfikacja obszarów, gdzie należy wprowadzić usprawnienia. – oznacza to, że można precyzyjnie dostroić wszystkie elementy wchodzące w skład usługi IT, tak aby działały optymalnie – wyjaśnia Mateusz Szkudlarek. Manager w TVN SA.

5. ułatwia plan modernizacji IT i planowanie budżetu

aktywa IT (urządzenia, oprogramowanie) mają swoje cykle życia, które wymagają monitorowania i śledzenia. Ważne jest nie tylko to, by posiadać spis wszystkich aktywów i mieć plan ich modernizacji, ale też to, by poprzez bieżący monitoring przyglądać się ich działaniu. Być może część urządzeń może popracować dłużej niż zakładano, a część należy wymienić szybciej. Dzięki monitoringowi wiadomo co wymaga modernizacji;

6. maksymalizuje zwrot z inwestycji (ROI) dla dostarczanych aplikacji biznesowych

monitoring efektywności aplikacji zapewnia natychmiastowy dostęp do danych, analizuje trendy i dostarcza informacji do raportowania dla zarządu. Jest to bardzo pomocne dla śledzenia ROI i mądrej strategii planowania zasobów;

7. zapewnia utrzymanie poziomu jakości świadczenia usług

utrzymanie jakości świadczenia usług wymaga widoczności całej usługi. Braki wydajności systemów, zanim podważą zaufanie klientów i partnerów, mogą długo pozostawać niezauważone. Monitorowanie zapewnia duży zbiór pomiarów, które mogą być analizowane i wykorzystywane do szczegółowych raportów serwisowych. Gwarantuje to, że firma spełni standardowe wymagania serwisowe. Jak przekonuje Piotr Zaborowski z Outsourcing Partner, obserwacja parametrów systemów jest konieczna, ale nie jest celem w samym sobie. Dopiero monitorowanie end-2-end dostarcza wiedzy na temat faktycznej jakości świadczonych usług czyli tego jak nas widzą poza organizacją. Wyzwaniem jest zawsze wiedzieć o problemie przed klientem, ale warto je podjąć. Wszak zła opinia rozprzestrzenia się dziś błyskawicznie.

8. jest systemem kontroli i wzrostu

monitorowanie IT jest także podstawą najlepszych praktyk zarządzania IT. Stanowi podstawę dla przyszłej rozbudowy automatyki, skalowalności i bezpośrednio przyczynia się do niezawodności całego środowiska;

9. zwiększa poziom bezpieczeństwa informacyjnego w organizacji

warto o tym pamiętać. Wobec rosnącej cyberprzestępczości, monitoring to także efektywne narzędzie do uszczelniania sieci informatycznych w przedsiębiorstwie.

10. odciąża zespół IT

monitoring to także odciążenie działu IT. Uwaga jego pracowników może być dzięki niemu skierowana na uniknięcie przestojów, a nie na usuwanie skutków awarii.

Narzędzi do monitoringu systemu IT jest bardzo dużo i wszystkich rozwiązań komercyjnych nie sposób wyliczyć. Kluczowymi graczami na rynku globalnym są m. in.: Centreon, CA Technologies, Splunk, Nagios, AppDynamics, ScienceLogic, Zabbix, Spiceworks, Datadog, SevOne czy PagerDuty. Bogatą ofertę rynkową uzupełniają narzędzia Open Source takie jak m. in. MRTG, Cati, a także wymieniony już Zabbix i Nagios.core. Dobre projekty Open Source doczekały się też swoich komercyjnych wersji, posiadających znacznie więcej funkcji.

Autorem tekstu jest Marek Mlonka, Starszy Konsultant w firmie doradczej Optimatis, specjalizującej się w optymalizacji procesów informatycznych oraz kompleksowej transformacji cyfrowej.

Przypisy:

1 Badanie Computerworld i IBM pt. „Monitoring pracy systemów IT w polskich firmach i instytucjach publicznych”, 2015 r.

2 Raport j.w.

3 Raport Persistence Market Research “IT Infrastructure Monitoring Market: Global Industry Analysis and Forecast 2016 – 2024”.

Oceń ten Artykuł

Czytaj więcej

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.