Czym jest 4me? Poznaj narzędzie, które pomoże rozwinąć Twój biznes

Udostępnij post

Cyfrowa transformacja zatacza coraz szersze kręgi, stawia coraz większe wymagania, stanowi wyzwanie nie tylko dla działów IT – w tej transformacji uczestniczą wszyscy, bez wyjątku.

Platforma 4me została zbudowana z myślą o wsparciu wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczą w tym procesie. Dostarcza narzędzia dla użytkowników usług, dla osób nadzorujących świadczenie usług, dla menedżerów zarządzających organizacjami.

Platforma 4me została zbudowana z myślą o wsparciu wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczą w tym procesie. Dostarcza narzędzia dla użytkowników usług, dla osób nadzorujących świadczenie usług, dla menedżerów zarządzających organizacjami.

Co to jest 4me i jak może pomóc Twojej organizacji? Przeczytaj poniżej!

Spis treści

Czym jest 4me?

4me to platforma oparta o chmurę obliczeniową, która udostępnia system zarządzania usługami, projektami, infrastrukturą i dostawcami, tworząc efektywną sieć współpracy. Ta sieć wzajemnie świadczonych usług może obejmować swym zasięgiem zarówno usługi działu IT, jak i zarządzania pracownikami, działy prawnego, włączając też usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych.

Platforma 4me wykorzystuje najlepsze praktyki ITSM (Information Technology Service Management), ESM (Enterprise Service Management) i SIAM (Service Integration and Management), umożliwiając efektywną współpracę wewnętrznych i zewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Architektura platformy umożliwia zarządzanie usługami różnych typów organizacji – firmami sektora MSP, firmami korzystającymi intensywnie z outsourcingu procesów biznesowych, jak dużymi korporacjami. W każdym przypadku umożliwia skuteczne zarządzanie siecią świadczenia usług, monitorowaniem ich wolumenu i jakości.

4me zapewnia w pełni zintegrowane mechanizmy zarządzania usługami, zarządzania procesami, zasobami, wiedzą, projektami i śledzenia czasu pracy.

Platforma 4me udostępnia:

 • Użytkownikom wygodny portal samoobsługowy z katalogiem usług, za pośrednictwem którego mogą składać zapotrzebowania na usługi, mogą kontaktować się z pomocą techniczną i szybko rozwiązywać swoje problemy. Użytkownicy mogą pracować zarówno z internetową wersją portalu, jak i z wygodną aplikacją mobilną.
 • Pracownikom organizacji nowoczesne narzędzie z wieloma konfigurowalnymi funkcjami, zoptymalizowane pod kątem wygody użytkowania.
 • Menedżerom organizacji możliwość monitorowania wolumenu i jakość świadczenia usług, kosztów ich świadczenia, efektywności i jakości działania dostawców, kontrolowania poziomu ryzyka operacyjnego.

Zobaczmy zatem, jakie wartości i w jakich obszarach wnosi do organizacji wykorzystanie platformy 4me.

4me i praktyki ITSM – efektywne narzędzia dla IT

Platforma 4me udostępnia narzędzia wspierające realizację procesów ITSM – zarządzania: usługami, incydentami, wnioskami, problemami, zmianami, zasobami, wiedzą. 

Wzbogacenie tych procesów o repozytorium zasobów, bazę wiedzy, zarządzanie finansowe usługami, zarządzanie projektami oraz ryzykiem pozwala na zaspokojenie potrzeb każdej organizacji w zakresie realizacji zadań IT, opartych o praktyki ITSM.

Architektura i konfiguracja platformy 4me jest oparta o wiele uznanych praktyk rynkowych. Praktyki ITIL®, zarządzanie procesem wytwórczym oprogramowania z wykorzystaniem tablic Kanban, czy też zarządzanie wiedzą w oparciu o metodykę Knowledge-Centered Service (KCS®) zapewniają możliwość skorzystania z tego co może wnieść oczekiwaną wartość.

Certyfikacja oraz nagrody przyznawane platformie 4me przez niezależne organizacje (np. Gartner, Serview, ISG Review) potwierdzają, że dostarcza ona narzędzia wysokiej jakości.

Zarządzaj zwinnie usługami!

Poznaj 4me – nowoczesne rozwiązanie ITSM

4me i koncepcja ESM – wspólne środowisko dla firmy i jej otoczenia

Platforma 4me udostępnia narzędzia dla praktycznie każdej komórki organizacyjnej współczesnej organizacji. Scentralizowanie składania zapotrzebowania na usługi, czy też wniosków o rozwiązanie problemów, utworzenie spójnego katalogu usług świadczonych przez organizację i jej partnerów tworzą nowe jakościowo środowisko odpowiadające wyzwaniom cyfrowej transformacji.

Składając zapotrzebowanie na usługi (wniosek urlopowy, opinię prawną lub problemy z komputerem) za pośrednictwem zintegrowanego portalu usługowego, korzystając z laptopa lub ze smartfona, użytkownicy są w stanie szybko uzyskać potrzebną usługę czy rozwiązanie problemu.

Udostępnienie bazy wiedzy, czy też wirtualnego agenta zapewnia możliwość uzyskania pomocy przy optymalizacji zasobów niezbędnych do świadczenia szerokiego spektrum usług.

Ponadnarodowe organizacje, które mają swoje oddziały w wielu strefach językowych, docenią możliwość automatycznego tłumaczenia treści na wiele języków. Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji zapewnia wysoką jakość i wierność tłumaczenia.

Zintegrowany katalog usług, odwzorowanie powiązań organizacyjnych (także z otoczeniem biznesowym firmy), rozwinięte możliwości automatyzacji zadań umożliwiają tworzenie wysoce efektywnego środowiska wsparcia działań organizacji. 

Platforma udostępnia narzędzia umożliwiające monitorowanie efektywności finansowej świadczonych usług, efektywności i jakości działania dostawców.

4me i koncepcja SIAM – kompleksowe zarządzanie usługami

SIAM (Service Integration and Management) to koncepcja tworzenia i zarządzania współpracą pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług w organizacji.

Platforma 4me to unikalne narzędzie umożliwiające stworzenie zintegrowanego środowiska łączącego wszystkich usługodawców, zarówno wewnętrzne działy czy departamenty, jak i zewnętrzne firmy świadczące usługi biznesowe

Platforma 4me integruje niezależne strumienie usług w usługi świadczone end-to-end, umożliwiając zaspokojenie złożonych potrzeb biznesowych.

Platforma 4me realizuje usługę IaaS (Integration as a Service), umożliwiając współpracę dostawców usług opartą o zasady zaufania, udostępniając repozytoria wiedzy i zasobów, zapewniając monitorowanie poziomu świadczonych usług.

Zaimplementowane rozwiązania, oparte o uznane standardy rynkowe, umożliwiają obniżenie kosztów, podniesienie efektywności, skrócenie czasu realizacji zadań, optymalizację kosztową świadczonych usług.

Platforma 4me – najważniejsze funkcje

Platforma 4me pozwala organizacjom na stworzenie własnego środowiska usługowego, łącząc własne działy i firmy z otoczenia biznesowego, dostarczając potrzebne usługi biznesowe i zapewniając monitorowanie poziomu ich świadczenia. Realizacja tego zadania jest oparta m.in. o poniższe funkcje.

Najważniejsze funkcje platformy 4me

 • Zintegrowany katalog usług, obejmujący usługi IT, usługi biznesowe – np. działów HR, administracji, czy też działów finansowych.
 • Zintegrowane środowisko użytkownika usług – portal internetowy, aplikacja mobilna wyposażone w dodatkowe funkcje:
   • Wielojęzyczność
   • Baza wiedzy.
   • Agent wirtualny.
 • Integracja z podstawowymi usługami technicznymi IT:
   • Active Directory, Azure Active Directory, LDAP itp.
   • Poczta elektroniczna.
   • Logowanie SSO.
 • Integracja z innymi platformami lub aplikacjami usługowymi z wykorzystaniem aplikacji dostępnych w sklepie internetowym.
 • Bogaty katalog wywołań RestAPI umożliwający realizację elastycznej integracji z innymi systemami.
 • Zarządzanie uprawnieniami w oparciu o role.
 • Wsparcie dla złożonych struktur organizacyjnych.
 • Elastyczne szablony zadań.
 • Workflow umożliwiający budowane elastycznych schematów przepływu prac.
 • Katalog usług oraz zarządzanie portfolio usług.
 • Repozytorium zasobów.
 • Baza wiedzy.
 • Finansowa analiza świadczenia usług.
 • Monitorowanie poziomu świadczenia usług.
 • Wsparcie dla standardowych procesów:
   • Zarządzanie incydentami i wnioskami.
   • Zarządzanie problemami.
   • Zarządzanie zmianami.
   • Zarządzanie wytwarzaniem oprogramowania.
   • Zarządzanie projektami.
   • Zarządzanie wiedzą (KCS).
 • Śledzenie czasu pracy.
 • Wbudowane, predefiniowane dashboardy i raporty z możliwością konfiguracji.

Bezpieczeństwo platformy 4me

Podczas budowy, rozwoju i utrzymania platformy 4me szczególna uwag jest przywiązywana do zagadnień bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa:

 • Szyfrowanie instancji platformy 4me (security in rest).
 • Wykorzystanie SSL do szyfrowania transmisji danych (security in transit).
 • Przechowywanie danych w wybranych strefach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Możliwość kopiowania instancji i przechowywania kopii w bezpiecznym miejscu.
 • Możliwość korzystania do logowania z rozwiązań 2FA.

Platforma spełnia wymagania m.in. następujących standardów:

 • ISO/IEC 27001:2013
 • ISO/IEC 27018:2019
 • SOC 1
 • SOC 2
 • SOC 3
 • HIPPA
 • FIPS

Platforma 4me spełnia także wymagania dyrektywy GDPR dotyczącej ochrony danych osobowych.

Jakie korzyści zyskasz dzięki platformie 4me?

Platforma 4me to wygodna aplikacja do pracy, wspierającą najlepsze praktyki ITSM, ESM i SIAM. Zapewnia wsparcie działań struktur biznesowych na całym świecie, a w Twojej organizacji:

Usprawni współpracę

Bezpieczna i elastyczna sieć powiązań usług wewnątrz organizacji oraz otoczenia biznesowego.

Wyeliminuje złożoności

Uproszczenie, standaryzacja, usprawnienie i koncentracja na usługach.

Ułatwi dostęp do usług

Pojedyncze źródło informacji o usługach z pełną wiedzą na temat całego procesu.

Zredukuje koszty

Pełna kontrola nad kosztami świadczenia usług.

Zmaksymalizuje doświadczenia użytkowników

4me jest przyjazny, ergonomiczny, szybki, niezawodny i łatwy w użyciu.

Cyfrowa transformacja postępuje. Czy Twoja organizacja również dołączyła do tej rewolucji?

Podsumowując – dzisiaj działanie biznesowe nie jest możliwe bez wykorzystania technik cyfrowych. Efektywne działanie biznesowe oznacza wykorzystanie praktyk usługowych we wszystkich obszarach aktywności biznesowych. 4me odpowiada na te potrzeby i wyznacza nowe horyzonty biznesu.

4me to nowoczesne, oparte na chmurze obliczeniowej rozwiązanie służące do zarządzania usługami, która sprawia, że prowadzenie działalności biznesowej jest:

Szybsze

Efektywniejsze finansowo

Przyjaźniejsze dla wszystkich uczestników

Umów się na bezpłatną konsultację

Optimatis pomoże Ci zwiększyć efektywność pracy w różnych działach w Twojej firmie, dzięki wykorzystaniu 4me i usprawnieniu procesów biznesowych.

Będziemy Ci towarzyszyć w podróży do świata cyfrowego biznesu.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.