Jira Service Management i Opsgenie – nowoczesny service desk

Udostępnij post

High Velocity Service Desk – service desk wysokich prędkości. To hasło reklamowe zintegrowanego podejścia do rozwiązywania incydentów dobrze oddaje efekty wdrożenia Jira Service Management. Zamiast czekać na telefon od użytkownika sięgamy po informację z systemów IT, aby jak najszybciej rozwiązać incydent.

Atlassian zaprezentował nowoczesne rozwiązanie łączące dwa obszary – klasyczne zarządzanie incydentami i zarządzanie zdarzeniami.

Jira Service Management umożliwia, dzięki oprogramowaniu Opsgenie, zbieranie alertów z wielu kanałów (API, mail, inne aplikacje), ich przetwarzanie (filtrowanie, deduplikację), tworzenie szybkich kanałów komunikacyjnych do wsparcia obsługi. W efekcie mamy szansę rozwiązać incydenty zanim staną się dolegliwe dla pojedynczych użytkowników bądź krytyczne dla funkcjonowania całej firmy.

Proaktywne rozwiązywanie incydentów

Opsgenie to aplikacja wchodząca w skład pakietu Jira Service Management.

Dostarcza szereg narzędzi wspomagających:

 1. Zbieranie alertów z różnych źródeł, ich konsolidację, filtrowanie, deduplikację i tworzenie incydentów.
 2. Tworzenie kanałów komunikacyjnych dostarczających informację o zdarzeniach w systemach IT do wszystkich zainteresowanych.
 3. Tworzenie map o dostępności usług informatycznych wraz z informacją o szczegółach występujących zagrożeń – o incydentach.
 4. Tworzenie zespołów ICC – Incident Command Center. To zespoły powoływane ad-hoc do rozwiązywania krytycznych incydentów, wspieranych przez informacje o zebranych incydentach i podjętych działaniach, wspieranych przez zintegrowane połączenia telekonferencyjne.
 5. Monitorowania bieżącego stanu naszych usług IT poprzez zestaw raportów tworzonych on-line w oparciu o gromadzone informacje o zarejestrowanych alertach i incydentach.
 6. Tworzenie raportów post-mortem, które są kluczowe dla identyfikowania przyczyn powstawania krytycznych alertów i ich usuwania.
 7. Zarządzania zespołami wsparcia, w tym elastycznego tworzenia zespołów na dyżurach.

Jak widać pakiet Jira Service Management udostępnia szeroką paletę narzędzi do zapewnienie szybkiego działania części operacyjnej, która będzie w stanie dotrzymywać kroku coraz szybciej działającym zespołom rozwoju oprogramowania.

Nie inwestuj w nieskończoną rozbudowę zespołów wsparcia!

Postaw na lepszą organizację
i automatyzację prac.

Opsgenie częścią Jira Service Management – korzyści dla biznesu

Pakiet Jira Service Management niewątpliwie dostarcza wymierne korzyści biznesowe:

 • Szybkie wykrywanie alertów krytycznych dla działania organizacji.
 • Szybkie i efektywne podejmowanie działań zmierzających do usuwania krytycznych zdarzeń.
 • Wsparcie dla tworzenia zespołów szybkiego reagowania w oparciu o kryteria merytoryczne, w miejsce wolnych ścieżek powiadamiania hierarchicznego.
 • Integracja szerokiej palety narzędzi potrzebnych do szybkiego informowania o zachodzących zdarzeniach oraz narzędzi wspomagających rozwiązywanie incydentów.
 • Udostępnienie narzędzi analitycznych do bieżącego monitorowania stanu krytycznych dla biznesu usług IT.
 • Zapewnienie narzędzi analitycznych, które wspierają wyciąganie wniosków z zaistniałych krytycznych zdarzeń, tym samym umożliwienie przeciwdziałania powtarzaniu się podobnych zdarzeń.

Wymienione powyżej korzyści potwierdzają wyniki wielu firm, gdzie wdrożono Opsgenie

Firma Cloudticity wykorzystuje Opsgenie zintegrowane z systemami monitorowania do efektywnego zarządzania dyżurującymi zespołami wsparcia. Dzięki wykorzystaniu informacji o liczbie alertów, ich rodzaju i zebraniu szeregu innych powiązanych informacji, a następnie ich przetworzeniu Opsgenie jest w stanie automatycznie powiadamiać odpowiednie dyżurujące zespoły wsparcia.

Kent State University to 8 kampusów i złożona infrastruktura informatyczna. Opsgenie pozwolił na wdrożenie rotacyjnego systemu zarządzania dyżurami informatyków co pozwoliło na zrównoważenia obciążenia pracowników, a dodatkowo w znaczący sposób podniosło efektywność reakcji na zdarzenia, podniosło efektywność komunikacji oraz umożliwiło efektywniejszą integrację posiadanych narzędzi monitorowania.

Firma Looker z siedzibą w San Francisco to firma analityczna, dla której działanie platformy informatycznej jest krytyczne. Firma korzysta z pracy z wielu zespołów wsparcia, zlokalizowanych na całym świecie. Dzięki zarządzaniu alertami w oparciu o Opsgenie możliwym było osiągnięcie i utrzymywanie czas reakcji na zgłoszenia poniżej dwóch minut.

→ Zobacz film i dowiedz się więcej o tym case study)

Opsgenie i Jira Service Management Cloud

Opsgenie jest zawarte we wszystkich planach systemu Jira Service Management w wersji chmurowej, umożliwiając kompleksowe zarządzanie usługami IT.

Jak zastosować Jira Service Management
i Opsgenie w Twoim dziale IT?

Porozmawiaj z nami i skorzystaj z naszego doświadczenia.

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.