Korzyści z nowoczesnego zarządzania usługami IT

Zarzadzanie usługami IT- Korzyści

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nowoczesne zarządzanie usługami informatycznymi nie tylko sprzyja efektywności biznesu, ale ma też wpływ na zwiększenie znaczenia działu IT w organizacji i wykorzystanie jego potencjału.

Modern Service Management coraz częściej wykorzystywany jest do nowoczesnego zarządzania usługami IT. MSM rozprzestrzenia się zwłaszcza w organizacjach, gdzie duża cześć środowiska IT oparta jest na usługach w modelu cloud computing. Hybrydowe środowisko chmury zakłóca działanie infrastruktury informatycznej z niezdefiniowanymi rolami, obowiązkami i działaniami. Dlatego zespoły IT muszą rozszerzyć zarządzania usługami, tak aby obejmowało ono zarządzanie nowymi usługami w chmurze. Taki sposób zarządzania jest dla IT szansą na odgrywanie strategicznej roli w rozwoju biznesu w przyszłości, ponieważ integruje ze sobą procesy nabywania usług w chmurze, integrowania ich z usługami wewnętrznymi i efektywnego zarządzania całą infrastrukturą.

Jak zatem zarządzać usługami IT, stosując podejście Modern Service Management?

MSM zaleca, aby postępować m. in. zgodnie z poniższymi zasadami:

 • stosować krótsze i częstsze cykle związane z utrzymaniem ciągłości działania – przyrost wartości początkowej występuje wcześniej, błędy i wady są wychwytywane i naprawiane częściej;
 • usługi i aplikacje w możliwie największym stopniu powinny automatycznie reagować na awarie (poza awariami technicznymi);
 • należy identyfikować relacje i zależności w usługach end-to-end – mapy usług są niezbędne do monitorowania i usuwania usterek wymaganych przez DevOps;
 • należy eliminować ręczną pracę na rzecz zautomatyzowanych procesów, tam gdzie tylko jest to możliwe;
 • stosować kompleksowy monitoring procesów end-to-end (wykonywany przez zespoły DevOps) obejmujący więcej niż tylko to, czy ilość usług rośnie czy zmniejsza się, ale również to, czy przygotowywana usługa będzie mogła być w całości zrealizowana przez klienta;
 • aktualizować i utrzymywać aktualne wersje oprogramowania i usług – preferowane są operacje „trybu mieszanego”, w których N i N+1 mogą ze sobą współistnieć;
 • zarządzanie konfiguracją i zasobami powinno być wszędzie tam gdzie jest to możliwe zautomatyzowane, a nie wykonywane ręcznie;
 • wykorzystywać nowoczesne możliwości uczenia maszynowego (Machine Learning), botów, żeby zapewnić  wsparcie, które zminimalizuje kosztowne połączenia z działem serwisowym;
 • wyznaczone cele i możliwość monitorowania skracają czas wykrywania i identyfikowania usterek i błędów, co pomaga skrócić czas ich naprawy;
 • zarządzanie zmianami winno polegać na zarządzaniu ryzykiem oraz promowaniu zwinności, a nie na promowaniu opóźnień i egzekwowaniu kontroli.

Oczywiście wykorzystanie MSM nie oznacza, że tradycyjne ITSM jest złe. Po prostu nie rozwinęło się w kilku nowych obszarach. Wykorzystanie możliwości jakie podsuwa podejście MSM, zmieniają lub eliminują potrzebę stosowania starszych i ręcznych wzorców i praktyk. Stosując „drogowe” porównanie można powiedzieć, że ITSM jest jak zwykłe skrzyżowanie ze światłami, gdzie wciąż trzeba stawać przed czerwonym. Te obowiązkowe przystanki to różne działania administracyjne i kolejne zatwierdzenia. MSM natomiast jest jak rondo, na którym odbywa się ciągły ruch.

I na końcu – modernizacja zarządzania usługami IT służy cyfrowej transformacji i podnosi rangę działów IT, bo zmiany w sposobie zarządzania usługami IT przynoszą trzy podstawowe korzyści:

 1. poprawa efektywności biznesu – szybkość i elastyczność w uruchamianiu nowych usług sprzyja cyfrowej transformacji firmy, ponieważ biznes może ad hoc dostawać do ręki nowe narzędzia i dzięki temu wyprzedzać konkurencję;
 2. wzmocnienie roli IT w organizacji – jeśli działy IT nie będą w stanie dostarczać odpowiednich usług ich znaczenie zacznie się zmniejszać – nie dojdzie do tego, gdy wykażą, iż ich działanie przynosi firmom rzeczywistą wartość i ma swój wkład w wyniki finansowe;
 3. ponieważ budżety IT będą się zmniejszać (lub w najlepszym razie) pozostaną bez zmian, trudniej będzie o zakup nowych rozwiązań, natomiast pożądane efekty może przynieść modernizacja dostarczania i zarządzania usługami.

Jak sprawić, by zarządzanie usługami IT było nowoczesne?

 • zacznij od ludzi – procesy są naturalnym wynikiem wiedzy o ich zdaniach i pracy;
 • projektowanie/wdrażanie powinno odbywać się równolegle;
 • skup się na automatyzacji i standaryzacji pracy;
 • skoncentruj się na wynikach, a nie na metodach;
 • procesy nie są celem ostatecznym, są wynikiem wykonanej pracy z klientami;
 • procesy powinny być naturalne, proste i zautomatyzowane, aby użytkownicy łatwo mogli je zaakceptować.

Dlatego jeśli chcesz nowocześnie zarządzać swoimi usługami IT, tak by sprzyjały one efektywności Twojego biznesu przy jednoczesnym zwiększeniu znaczenia działu IT w organizacji skontaktuj się ze mną.

Oceń ten Artykuł

Czytaj więcej

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.