Połączenie Jira Service Management z Device24 zwiększa efektywność zespołów ITSM

Udostępnij post

Integracja Jira Service Management z Device42 pozwala uzyskać wiedzę o całej infrastrukturze IT i powiązać jej elementy ze zgłoszonymi problemami. Dzięki temu czas reakcji na incydenty skraca się o 30%.

Spis treści

Dziś większość środowisk IT jest mocno zróżnicowana: to połączenie rozwiązań on-premise z rozwiązaniami w chmurze prywatnej hostowanymi w centrach danych oraz usługami w chmurze publicznej zakupionymi w modelu abonamentowym.

Taki hybrydowy ekosystem nie ułatwia pracy działom IT, bo bez dokładnej wiedzy o wszystkich elementach infrastruktury trudno mówić o zapewnieniu wydajności, efektywnym dostarczaniu usług i szybkim reagowaniu na zgłoszenia użytkowników.

Problem ten, można jednak rozwiązać integrując Jira Service Management z Device42.

Dane pozyskane z obu systemów zapewnią wgląd w całą infrastrukturę IT, jak i zdarzenia dotyczące jej elementów.

Jira Service Mangement, to dobrze znany na rynku system klasy ITSM (lider Magicznego Kwadrantu Gartnera dla platform zarządzania usługami IT w 2022 r.). 

Device42 jest oprogramowaniem służącym do zbierania informacji o infrastrukturze IT przy użyciu automatycznego wykrywania i mapowania zależności pomiędzy poszczególnymi CI’s (Configuration Items) i zasobami (Assets). 

Korzystając z Device42, firmy mogą identyfikować, wizualizować i zarządzać urządzeniami fizycznymi, wirtualnymi np. w chmurach prywatnych, komponentami sieci, oprogramowaniem i licencjami oraz innymi zasobami.

Bezpłatny konektor od Atlassian połączy rozwiązania

Atlassian mając na uwadze korzyści, jakie firmy odnoszą z połączenia JSM z Device42,
postanowił ułatwić użytkownikom ich integrację i w styczniu 2023 roku ogłosił, że oferuje
konektor, będący bezpłatna usługą dla klientów Device42 oraz Jira Service Management.
Dodatek można pobrać z platformy Atlassian Marketplace. Integracja dotyczy wersji Jira
Data Center z modułem Assets (plan Premium).

Uwaga: W Atlassian Marketplace są dostępne również dodatki oferowane przez Device42, które pozwalają na realizację integracji dla wersji Jira Cloud.

Dzięki wtyczce łączącej oba rozwiązania, do tworzonych w Jira zgłoszeń można dołączyć szczegółowe informacje o zasobach CMDB, co pozwala dokładniej zdiagnozować problem oraz monitorować wykonywane prace.

Dodatkowo można zobaczyć wszystkie wcześniejsze zgłoszenia powiązane z danym zasobem CMDB. Dzięki temu zarządzanie incydentami i codziennymi operacjami jest znacznie bardziej efektywne.

Jak podaje Atlassian dzięki integracji Device42 z Jira Service Management, firmy zyskują:

  • ciągłą widoczność infrastruktury i jej powiązań dla zespołów IT;
  • redukcję ryzyka i kosztów związanych z procesami zarządzania zmianami;
  • 30% poprawę czasu reakcji na zarządzanie incydentami;
  • 7-10 razy szybszy średni czas rozwiązywania (MTTR) krytycznych problemów IT.

Jak powiedział Raj Jalan, założyciel i dyrektor generalny Device42:

„Integracja zapewni klientom Atlassian narzędzie, które nie tylko pomoże im rozwiązywać krytyczne problemy w błyskawicznym tempie, ale także uzyskać doskonały wgląd w infrastrukturę technologiczną, co przeniesie ich działy IT na zupełnie nowy poziom”.

Jak wygląda integracja?

Możliwość wykorzystania danych Device42 w zasobach Jira Service Management zmienia jakość świadczonych usług. Dane zebrane przez Device42 są synchronizowane poprzez konektor z systemem Jira Service Management. Tym samym, informacje na temat konkretnych zasobów (Assets) lub elementów konfiguracji (CI’s) można dołączać do każdego zgłoszenia serwisowego w Jira Service Management.

Uzupełnianie powyższych danych w zgłoszeniach jest bardzo proste. Podczas pracy w Jira Service Management użytkownicy mogą wybrać elementy konfiguracji (CI) z rozwijanej listy lub wyszukać potrzebne zasoby według ich nazwy. 

Istnieje również możliwość automatycznego uzupełniania tych danych, co pozwoli działowi helpdesk i innym działom technicznym, szybko zidentyfikować zasoby potrzebne do rozwiązywania problemu.

Dodatkowo, w zgłoszeniach Jira wyświetlone zostają szczegóły urządzeń z bazy Device42 obejmujące m.in. typy urządzeń, Adresy IP, OS, numer seryjny, parametry techniczne (CPU, RAM, Storage), Host Device, status serwisowy i wiele innych.

Zalety integracji Jira Service Management z Device42

Dzięki integracji:

Pracownicy wsparcia technicznego mają możliwość szybkiej weryfikacji elementów powiązanych ze zgłoszeniem w celu reagowania na incydenty i zarządzania zmianami, bez opuszczania Jira Service Management.

Po wykryciu nowej zależności np. dla aplikacji biznesowej tworzone jest zgłoszenie ze wszystkimi powiązanymi CIs. Zainteresowane strony mogą zatwierdzić lub odrzucić dodanie nowej zależności z poziomu Jira Service Management.

Dane z Device42 mogą być wykorzystywane do tworzenia automatycznych przepływów pracy w JSM.

Powyższe przykłady zastosowanych rozwiązań, pozwolą doprowadzić do znacznego skrócenia czasu realizacji zgłoszeń i ułatwienia prowadzenia takich działań jak m.in. zarządzanie sprzętem fizycznym i zasobami w środowiskach wirtualnych czy zarządzanie zakupami sprzętu IT, umowami gwarancyjnymi lub umowami wsparcia.

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się, jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.