Zmodernizowane usługi IT bramą do cyfrowej transformacji biznesu

Zmodernizowane usługi IT

Udostępnij post

Zacznę od oczywistego – zarządzanie usługami informatycznymi wymaga modernizacji. Dlaczego? Bo już dzisiaj bez zmian trudno będzie działom IT wspierać biznes w cyfrowej transformacji oraz umacniać swoją rolę w organizacji.

Jeszcze nie tak dawno (powiedzmy dekadę temu) środowisko IT było głównie środowiskiem tradycyjnym, aplikacje wdrażano w modelu on-premise, a usługi udostępniano z własnych serwerów w obrębie własnej sieci. Dziś jest to skomplikowane, heterogeniczne i hybrydowe, a co z tym idzie zarządzanie nim jest bardziej skomplikowane.

Dział IT musi nie tylko sprawować kontrolę nad zasobami wewnętrznymi, ale także dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców – mowa oczywiście o rozwiązaniach w chmurze.

Nowoczesne zarządzanie IT wymaga szerszego podejścia niż jest to możliwe jedynie przy użyciu ITSM. Znacznie lepsze efekty można osiągnąć dzięki wykorzystaniu również Modern Service Management (MSM). Oczywiście narzędzia ITSM w dalszym ciągu doskonale służą zarządzaniu, jednak warto „podkręcić” ten proces i zastosować również MSM.

Modern Service Management to nowoczesne podejście do zarządzania usługami IT. W założeniu były to wewnętrzne standardy i instrukcje działania opracowane po to, by pomóc klientom w modernizacji ich działów IT. Okazały się one jednak na tyle uniwersalne, że zaczęły być stosowane powszechniej. Nowe podejście nie jest ani frameworkiem, ani modelem certyfikacyjnym. Zostało zdefiniowane jako skoncentrowanie się na przejściu ze „starszych” modeli usług IT – do łatwiejszej, bardziej wydajnej, opłacalnej i zwinnej struktury usługowej, skupiającej się nie tylko na technologii i procesach, ale także na współpracy i relacjach międzyludzkich.

MSM wypełnia lukę pomiędzy tradycyjnymi rozwiązaniami do zarządzania usługami IT charakteryzującymi się procesami ręcznymi, a nowoczesnymi rozwiązaniami mającymi na celu proaktywne świadczenie usług informatycznych. Nowoczesne zarządzanie usługami idzie o krok dalej dzięki większej szybkości, zwinności i automatyzacji, które są niezbędne, aby wyprzedzić problemy i szybko osiągać wartość z uruchamianych usług.

Nowoczesne zarządzanie usługami pozwala na wyeliminowanie wszystkich niepotrzebnych procesów i zapewnienie pełnej przejrzystości każdej usługi edn-to-end, co zapewnia jeszcze lepszą obsługę serwisową i przepływy pracy. MSM rozbija silosy informacyjne i pozwala na łatwą komunikację pomiędzy działami, a dzięki temu znacznie ułatwia wdrażanie nowych pomysłów i rozwiązań prowadzących do większej cyfryzacji przedsiębiorstwa.

Jako Optimatis mamy na swoim koncie projekty, które spowodowały unowocześnienie organizacji, zarówno w działach zajmujących się usługami IT, jak i w działach bez których organizacja nie miałaby prawa sprawnie funkcjonować, czyli we wszystkich działach wsparcia (back-office). Wiemy jak sprawić, żeby organizacja stała się SMART, bo sami tacy jesteśmy. Chcesz się dowiedzieć więcej, to zapraszam do kontaktu.

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.