Atlassian Open DevOps – fakty i konkretne korzyści

Udostępnij post

Firma Forrester dokonała szczegółowej analizy ekonomicznej korzyści osiąganych dzięki wdrożeniu Atlassian Open DevOps. Obliczenia wykonane na przykładzie modelu organizacji wykazały 20% wzrost produktywności deweloperów oprogramowania i zwrot z inwestycji na poziomie 385%.

Zmiany, jakie towarzyszą firmom w związku z cyfrową transformacją, wymagają zwiększenia szybkości dostarczania oprogramowania. Jest to konieczne dla utrzymania konkurencyjności. Niestety, bardzo często zespoły programistyczne posługują się zestawem rozproszonych narzędzi, co znacznie utrudnia wdrożenie procesów zwinnych i DevOps, które zwiększają ilość wydań i jakość dostarczanego oprogramowania.

Problem ten rozwiązuje Open DevOps, podejście do praktyk DevOps, które promuje elastyczność i integrację różnych narzędzi i procesów w całym cyklu życia oprogramowania. Takie możliwości oferuje Atlassian OpenDevOps. Jest to środowisko programistyczne, którego fundament stanowi Jira Software, oprogramowanie do śledzenia zgłoszeń i projektów dla zespołów programistycznych. Zawiera ono również zaawansowany roadmapping, raportowanie i funkcje automatyzacji.

Zespoły deweloperskie mogą łączyć z Jira Software różne zestawy narzędzi Atlassian (Confulence, Opsgenie, Bitbucked) oraz pochodzące od innych firm, tworząc w ten sposób ujednolicone potoki DevOps i zautomatyzowane przepływy pracy.

Globalna firma badawczo konsultingowa Forrester wykonała na zlecenie Atlassian i Amazon Web badanie (opisane w raporcie „The Total Economic Impact of Atlassian Open DevOps Cost Savings And Business Benefits Enabled By Open DevOps”), by pokazać korzyści, jakie deweloperzy odnoszą ze zintegrowania narzędzi w ramach Atlassian Open DevOps.

Forrester zastosował w badaniu własną metodologię TEI (Total Economic Impact). TEI pokazuje pełen obraz ekonomicznego wpływu wdrożenia Atlassian Open DevOps na całą organizację, co może ułatwić podjęcie decyzji zakupowych.

Spis treści

35 mln USD korzyści z wdrożenia Atlassian Open DevOps

Forrester przeprowadził wywiady z siedmioma decydentami posiadającymi doświadczenie w stosowaniu Open DevOps i na ich podstawie stworzył modelową, złożoną organizację, która zainwestowała we wdrożenie Atlassian Open DevOps. Następnie wyliczył uzyskane przez nią oszczędności, korzyści oraz poniesione koszty (z uwzględnieniem ryzyka). Wzorcowa, hipotetyczna organizacja, która posłużyła do badań, była firmą o wartości rynkowej wynoszącej 2 mld USD i prowadziła działalność na rynkach Ameryki Północnej i Europy. Posiadła w ofercie zarówno linie B2B, jak i B2C. Firma zatrudniała 10 tys. pracowników:  4 tys. pracowało w dziale technologicznym, wspierającym operacje biznesowe front-office, 1 tys. stanowili programiści, a 3 tys. pełniło inne role w dziale IT. Założono, że organizacja rozwija się dynamicznie, a jej przychody rosną o 10% każdego roku. Tak szybki rozwój wymagał modernizacji praktyk tworzenia oprogramowania. Do tej pory narzędzia używane przez deweloperów były rozproszone i nie tworzyły spójnych łańcuchów. A brak ich standaryzacji dodatkowo utrudniał współpracę pomiędzy zespołami. Z powyższych powodów zarządzanie projektami było czasochłonne, a usuwanie błędów powolne. W celu usprawnienia pracy poszukiwano zatem rozwiązania, które pozwoli na:

  • standaryzację procesów i narzędzi;
  • poprawę szybkości dostarczania oprogramowania;
  • wsparcie zwinnych metod pracy i DevOps;
  • integrację z szeroką gamą aplikacji innych firm.

Zespół IT po przeanalizowaniu wielu narzędzi zespół programistów, postanowił wspierać transformację DevOps przy użyciu Jira Software (w wersji chmurowej).

Jakie były tego efekty? Analiza finansowa wykazała, że złożona organizacja, stworzona na potrzeby badania, w ciągu trzech lat od wdrożenia Atlassian Open DevOps osiągnęła korzyści rzędu 35,34 mln USD. Koszty stanowiły 7,72 mln USD. Dało to wartość bieżącą netto w wysokości 27,62 mln USD. Na samych kosztach licencji zaoszczędzono 8,7 mln USD. Wzrost produktywności deweloperów wyceniono na 16 mln USD, a wzrost produktywności specjalistów IT na 9,7 mln USD. ROI wynosiło 358%.

Szybsza i bardziej efektywna praca IT i deweloperów

Warto przyjrzeć się bliżej źródłom korzyści z implementacji Atlassian DevOps we wzorcowej organizacji. Największym dobrodziejstwem z wdrożenia był duży wzrost produktywności, zarówno w całym dziale IT jak i w zespole deweloperskim oraz znacznie zmniejszenie wydatków na licencje.

Zarządzaj zwinnie usługami!

Poznaj Jira Service Management – nowoczesne rozwiązanie ITSM

Forrester w swoim badaniu skupił się także na wartościach niewymiernych, związanych  z wdrożeniem Open DevOps, których nie da się zamknąć w konkretnych liczbach, a które mają znaczący wpływ na efektywność pracy deweloperów. Jest to:

Poniesione koszty

Dla wszystkich firm wdrażających rozwiązania technologiczne ważnym czynnikiem, który biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w nowe narzędzia, są ich koszty. Istotne są nie tylko koszty licencji, implementacji, szkoleń, ale także utrzymania rozwiązania. Ile na te cele wydała modelowa organizacja Forrestera?

Kluczowe benefity osiągnięte przez modelową organizację w okresie trzech lat od wdrożenia wynosiły:

385% – zwrot z inwestycji
27,62 mln USD – wartość bieżąca netto
16 mln USD – wzrost produktywności deweloperów oprogramowania
9,7 mln USD – wzrost produktywności specjalistów IT
8,7 mln USD – oszczędności na kosztach licencji oprogramowania
korzyści z SDLC (Software Development Life Cycle) po wdrożeniu Jira Software for devOps

Źródło: Forrester, „The Total Economic Impact of Atlassian Open DevOps Cost Savings And Business Benefits Enabled By Open DevOps„

 

Korzyści  z wdrożenia Atlassian Open DevOps (w USD)

korzyści

rok 1

rok 2

rok 3

ogółem

wartość bieżąca

Poprawa produktywności serice-desk

516221

577245

624128

1717606

1415281

Poprawa produktywności użytkowników końcowych

152000

264667

177333

498000

407503

Poprawa produktywności operacyjnego zespołu IT

29808

29808

29808

89424

74128

Poprawa produktywności inżynierów i osób decyzyjnych

61200

61200

61200

183600

152195

Oszczędności z tytułu rezygnacji z poprzedniego rozwiązania

816000

816000

816000

2448000

2029271

Efektywność kosztowa IT

0

48700

97500

146250

113542

Korzyści ogółem

1575232

1697679

1805969

5078880

4191920

Źródło: Forrester, „The Total Economic Impact of Atlassian Open DevOps Cost Savings And Business Benefits Enabled By Open DevOps„

 

Koszty wdrożenia Atlassian Open DevOps (w USD)

koszty

początkowe

rok 1

rok 2

 rok 3

ogółem

wartość bieżąca

Koszty licencji Jira Softrware

495100

485100

541200

597300

2108700

1822133

Wdrożenie Open DevOps

197800

222525

24725

24725

469775

439106

szkolenia

0

5078400

507840

558624

6144864

5456132

Łącznie

682900

5786025

1073765

1180649

8723339

7717371

Źródło: Forrester, „The Total Economic Impact of Atlassian Open DevOps Cost Savings And Business Benefits Enabled By Open DevOps„

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się, jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.