Czy Atlassian Cloud to bezpieczne środowisko?

Udostępnij post

Użytkownicy rozwiązań hostowanych w Atlassian Cloud nie muszą się obawiać o swoje dane, ponieważ są one chronione na wielu poziomach.

Czy chmura Atlassian jest bezpieczna? To pytanie często zadawane przez użytkowników Jira Software, Jira Work Management, Jira Service Management, Confluence i innych rozwiązań Atlassian oferowanych w modelu chmurowym. Odpowiedź jest jedna, aplikacje w modelu cloud są wyjątkowo dobrze chronione. Atlassian Cloud zapewnia najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa, począwszy od infrastruktury, ochrony danych, w tym danych wrażliwych, po proaktywne wykrywanie zagrożeń oraz odzyskiwanie po awarii, jeśli taka miałaby miejsce.

Wszystkie rozwiązania Atlassian są hostowane w AWS (Amazon Web Services), w różnych regionach świata. AWS zapewnia fizyczne, infrastrukturalne i sieciowe bezpieczeństwo swoich usług. Na tej zaufanej platformie Atlassian buduje i utrzymuje aplikacje, a także zarządza   bezpieczeństwem danych klientów. Jest to środowisko w architekturze multi-tenant, obsługujące wielu dzierżawców. Ich zasoby są jednak od siebie doskonale izolowane. W momencie gdy klient uzyskuje dostęp do chmurnych aplikacji Jira, Confluence, czy innych produktów, wykorzystywany jest specjalny identyfikator zawierający metadane potrzebne do potwierdzenia jego tożsamości.

Przeprowadź migrację
Jiry z Optimatis

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do samodzielnie zarządzanych środowisk, chmura wymaga współodpowiedzialności dostawcy i użytkownika w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Zatem działania Atlassian i AWS muszą być wsparte odpowiednimi działaniami po stronie użytkownika. Dopiero taka synergia tworzy mocną linię obrony przed zagrożeniami.

Za bezpieczeństwo odpowiedzialni są także partnerzy Marketplace. którzy dostarczają aplikacje zwiększające funkcjonalność produktów Atlassian. Zanim umieszczą aplikację w Marketplace, muszą spełnić szereg warunków dotyczących bezpieczeństwa, mogą też brać udział w programach, które dodatkowo wzmacniają ich wiarygodność. Aplikacje partnerów, którzy w nich uczestniczą  mają specjalne oznaczenia: Secutiry Participiant oraz Cloud Fortified.

Spis treści

Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Atlassian Cloud

Atlassian, AWS i użytkownicy stanowią jeden zespół, wspólnie dbający o wysoki poziom ochrony rozwiązań w chmurze.

AWS

Atlassian

Użytkownik

Fizyczne bezpieczeństwo i redundancja w data center.

Budowa zaufanych i skalowalnych aplikacji na platformie AWS.

Bezpieczne użytkowanie produktów Atlassian – ich poprawna konfiguracja i zarządzanie uprawnieniami.

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony sieci i dostępności systemu.

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i własnych produktów.

 

Bezpieczne użytkowanie usług Atlassian, w tym klasyfikacja danych i zarządzanie dostępem do danych.

Świadczenie usług zgodnych z globalnymi regulacjami i standardami.

Adopcja usług AWS w celu dostarczania zaufanych i bezpiecznych produktów.

Edukowanie załogi w zakresie bezpiecznych praktyk i wytycznych dostarczanych przez Atlassian.

Oferowanie procedur odzyskiwania danych po awarii.

Ochrona integralności danych klientów przechowywanych na serwerach Atlassian.

Zapewnienie, że korzystanie z usługi jest zgodne z określonymi przepisami branżowymi i  wewnętrznymi politykami.

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa mającymi wpływ na infrastrukturę i reagowanie na nie.

Koordynowanie z AWS  odpowiedzi na incydenty.

Reagowanie na incydenty wynikające z korzystania z usługi, takie jak np. naruszenia danych spowodowane błędnie skonfigurowanymi ustawieniami.

źródło: Atlassian Cloud: Resilience by Design

Jakie działania podejmuje Atlassian w celu ochrony chmury?

Atlassian zapewnia swoim chmurowym klientom kompleksową ochronę we wszystkich newralgicznych obszarach, takich jak:

  • infrastruktura,
  • bezpieczeństwo danych,
  • tworzenie kopii zapasowych,
  • odzyskiwanie po awarii,
  • zarządzanie incydentami i obsługa incydentów.

Zabezpiecz swoje dane i operacje - przeprowadź z nami migrację Jiry do chmury.

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i doradzimy najlepsze rozwiązanie.

Zespół do zadań specjalnych i testowanie obszarów ryzyka

Atlassian posiada własny zespół etycznych hakerów, który stale testuje rozwiązana w chmurze pod kątem potencjalnego incydentu. Atlassian Red Team zajmuje się symulacją ataków cybernetycznych naśladując sposób działania cyberprzestępców. Jeśli uda mu się zinfiltrować i zaatakować system, powiadamiają wszystkich zaangażowanych i współpracują przy łataniu luk wykrytych w zabezpieczeniach.

Prócz działań Red Team regularnie są prowadzone testy penetracyjne wykonywane przez zewnętrzne firmy konsultingowe zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Testy dotyczą usług i produktów wysokiego ryzyka, np. nowej konfiguracji infrastruktury, nowego produktu lub istotnej zmiany w zakresie architektury.

Również sami użytkownicy mogą zgłaszać znalezione luki i podatności.

Regulacje i rezydencja danych w Atlassian Cloud

Chociaż firmy pracują nieraz w bardzo wielu lokalizacjach geograficznych, to regulacje prawne i branżowe często wymagają, aby dane były przechowywane w konkretnym regionie. Organizacje korzystające z usług chmurowych boją się  uchybień związanych z rezydencją danych. Mogą one bowiem skutkować wysokimi karami finansowymi, a także uszczerbkiem na wizerunku. Ale Atlassian Cloud i tu wychodzi klientom naprzeciw, oferując usługę rezydencji danych w różnych obszarach geograficznych, co pozwala przypisać je do wymaganej przez prawo lokalizacji. Każdy region ma ponadto wiele stref dostępności (AZ – availability zone). Jeśli awaria wystąpi w strefie dostępności w regionie, do którego przypięto dane, nastąpi przełączenie awaryjne do innego AZ, w tym samym regionie, aby można było nadal wypełniać obowiązki związane z miejscem przechowywania danych.


Atlassian wbudowuje też w swoje produkty chmurowe narzędzia do zachowania zgodności z regulacjami. Są one poświadczone certyfikatami informującymi, że wdrożono w usługach SaaS mechanizmy kontrolne dotyczące utrzymania zgodności w różnych branżach. Każdy z certyfikatów otrzymuje niezależną walidację od strony trzeciej. Obecnie Atlassian posiada takie certyfikacje jak m.in.: ISO 2700, ISO 27018, NIST, GDPR, PCI DSS, AICPA SOC, HIPAA, CSA Cloud Security Alliance. APRA oraz EBA.

Artykuł powstał na podstawie materiałów firmy Atlassian, w tym:  Atlassian Cloud: Resilience by Design oraz Atlassian Cloud data protection

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.