Jak Atlassian dba o bezpieczeństwo aplikacji partnerskich w chmurze?

Udostępnij post

Aplikacje dostępne w Atlassian Marketplace muszą spełniać wiele wymagań dotyczących bezpieczeństwa i są stale monitorowane pod kątem wykrywania podatności. Najlepiej chronione aplikacje mają specjalne oznaczenia: Cloud Fortified i Cloud Security Participant.

Atlaasian, prócz własnych produktów, oferuje także dodatkowe aplikacje, integracje i wtyczki w Atlassian Marketplace – swoim sklepie z oprogramowaniem. Służą one do zwiększenia funkcjonalności m. in. Jira Software, Jira Service Management, Confluence i Bitbuck i  wykorzystywane są w tym celu przez ponad 60% użytkowników narzędzi Atlassian.

Obecnie w Marketplace jest dostępnych 5300 różnych aplikacji dostarczanych przez 600 partnerów.

Firmy mogą mieć jednak pewne obawy przed korzystaniem z tych rozwiązań, związane z bezpieczeństwem. Nie ma ku temu podstaw, ponieważ Atlassian dba o to, by wszystkie aplikacje udostępnione w Marketplace spełniały najwyższe standardy w zakresie ochrony danych. Partnerzy muszą zastosować się obligatoryjnie do szeregu wymogów i praktyk związanych zapewnieniem bezpieczeństwa swoich produktów. Oto najważniejsze z nich:

Najlepsze praktyki dotyczące tworzenia aplikacji Marketplace są wymienione w wytycznych dotyczących bezpieczeństwa aplikacji Marketplace (Security guidelines for Marketplace Partners).

Spis treści

Programy zwiększające bezpieczeństwo aplikacji Marketplace

Atlassian zachęca wszystkich partnerów do udziału w specjalnych programach, dotyczących stosowania najlepszych praktyk zachowania bezpieczeństwa chmurowych aplikacji. Udział w nich jest dobrowolny, ale przynosi uczestnikom dodatkowe benefity w postaci wzrostu zaufania klientów do ich produktów. Programy dla partnerów to:

Aplikacje partnerów biorących udział w programach są rozpoznawalne dla klientów, ponieważ uzyskują w Markeplace specjalnie oznaczenia, takie jak:

Aby uzyskać odznakę Cloud Fortified, aplikacje Marketplace muszą uczestniczyć w obu programach, w Bug Bounty oraz Security Self-Assessment Security Self-Assessment. Rozwiązania Cloud Fortified przestrzegają również bardziej rygorystycznych umów SLA dotyczących wsparcia . Jeśli aplikacja Cloud Fortified nie działa poprawnie, co utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z niej, to partner Marketplace ma obowiązek skontaktować się z klientem w ciągu 24 godzin, 5 dni w tygodniu w lokalnych godzinach pracy.

Pomoc użytkowników w identyfikowaniu luk w aplikacjach Marketplace

Jednym z najważniejszych aspektów ochrony jest identyfikacja luk w zabezpieczeniach, dlatego Atlassian skanuje rozwiązania partnerskie w celu wykrycia podatności. Służy do tego Ecoscanner – platforma do przeprowadzania na bieżąco kontroli bezpieczeństwa wszystkich aplikacji w chmurze Marketplace pod kątem typowych luk w zabezpieczeniach.

Użytkownicy i partnerzy mogą też samodzielnie zgłaszać luki i błędy produktach Marketplace za pośrednictwem pomocy technicznej Atlassian lub centrum pomocy Atlassian. Mogą też w tym celu wykorzystać specjalny kanał w programie Vulnerability Disclosure Program. Jest on jednak dostępny tylko dla uczestników tego programu. Zespół Atlassian do spraw bezpieczeństwa selekcjonuje zgłoszenia z VDP dotyczące znalezionych nieprawidłowości i przekazuje je partnerom z nakazem ich usunięcia.

Każda luka w aplikacji Marketplace wykryta za pośrednictwem któregokolwiek z programów, staje się zgłoszeniem w Atlassian Marketplace Security (AMS) Jira Project. W ten sposób tworzy się jeden punkt z którego można śledzić pracę nad usunięciem problemu. 

Czarna lista

Zasady Atlassian dotyczące polityki usuwania błędów bezpieczeństwa w aplikacjach Marketplace wymagają, aby partnerzy dotrzymywali terminów likwidacji luk w zabezpieczeniach swoich produktów. Wszystkie aplikacje naruszające politykę usuwania błędów, czyli takie, które nie usunęły ich od ponad 90 dni są publicznie wymienione na  stronie App Secutity Transparency Page. Lista ta jest aktualizowana co dwa tygodnie.  Atlassian nie podaje na niej dodatkowych informacji dotyczących statusu aplikacji ani charakteru luk. W celu ich otrzymania należy skontaktować się z właścicielem produktu.

Aplikacje z listy, aż do momentu naprawy nieprawidłowości, pozostają ukryte w interfejsie użytkownika Atlassian Marketplace, natomiast nowi klienci nie mogą takiej aplikacji zainstalować. Niedotrzymanie terminów usuwania luk może skutkować nie tylko tymczasowym zawieszeniem, ale też stałym usunięciem aplikacji ze sklepu.

Czy aplikacje Marketplace zachowują zgodność z regulacjami?

Jeśli firma podlega zobowiązaniom prawnym lub wewnętrznym wymogom zgodności w zakresie ochrony danych, ważne jest, aby zainstalowane aplikacje również wspierały te zobowiązania. Partnerzy są zobligowani do wypełniania obowiązków prawnych w regionach, w których prowadzą działalność. Niektóre aplikacje Marketplace przechowują dane wyłącznie w ramach produktów i usług Atlassian. W przypadku, gdy przechowują one dane na zewnątrz, czyli poza Atlassian Cloud, istnieje możliwość przypięcia danych do wybranych regionów, aby klienci byli w stanie spełnić wymagania dotyczące ochrony danych związane z ich przechowywaniem.

Na stronie admin.atlassian.com można zapoznać się z informacjami dotyczącymi rezydencji danych  i zaplanować w razie czego przenoszenie danych aplikacji do innej lokalizacji.

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się, jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Różnice w poziomie zabezpieczeń wszystkich aplikacji oraz aplikacji oznaczonych jako Cloud Security Participant i Cloud Fortified.

 

 

Wszystkie aplikacje

 

 

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

prywatność

Polityka prywatności aplikacji

tak

tak

tak

 

bezpieczeństwo

Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji w chmurze.

tak

tak

tak

Monitorowane przez platformę Atlassian Ecoscanner do skanowania luk w zabezpieczeniach.

tak

tak

tak

Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji i ramy czasowe poprawek określone przez Atlassian

tak

tak

tak

Udział w Marketplace Bug Bounty Program**

nie

tak

tak

Udział w Security Self-Assessment Program

opcja

opcja

tak

niezawodność

Dodatkowe kontrole niezawodności i wydajności usług.

nie

nie

tak

Procesy wykrywania incydentów i przeglądy zintegrowane z Atlassian w celu szybszego odzyskiwania danych i ciągłego doskonalenia.

nie

nie

tak

wsparcie

odpowiedni poziom zapewnienia wsparcia

tak

tak

tak

** Oprócz powyższych programów zaufania, program partnerski Marketplace wyróżnia partnerów na trzech poziomach: Platinum, Gold i Silver. Partnerzy z tymi oznaczeniami spełniają określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie swoich aplikacji.

Źródło: Atlassian

W tekście wykorzystano publikacje Atlassian, w tym Marketplace App Trust  oraz Atlassian Cloud data protection

Nadaj nowy wymiar działaniom ITSM
w Twojej Firmie

Dowiedz się, jak poprzez realizowane przez nas projekty
możemy w pełni wesprzeć Twoje działania

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.