Sprawnie funkcjonujące IT – czyli jak sprostać wyzwaniom cyfrowej transformacji

Sprawnie funkcjonujące IT

Udostępnij post

Działy IT muszą dziś spełniać podwójną rolę: utrzymywać środowisko informatyczne oraz dbać o innowacyjność biznesu wdrażając nowe technologie. Jednocześnie nie mają na to wystarczająco dużo środków (budżety nie rosną tak szybko jak potrzeby), a na rynku występuje deficyt umiejętności. Najlepszą drogą do sukcesu jest zatem skupienie się na uzyskaniu jak najwyższej sprawności działania  w ramach obecnych rozwiązań IT.

Kierownictwo firm na poziomie C-Level chciałoby szybko przekształcać swoje firmy w kierunku „cyfrowego biznesu”, a IT ma im pomóc im w realizacji tych planów. Jest to trudne wyzwanie dla działów informatyki. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wymaga się bowiem od nich, aby wywiązywały się z tradycyjnie nakładanych na nie obowiązków, tj. utrzymywały zasoby i zapewniały ciągłość i bezpieczeństwo działań, a jednocześnie odnajdywały się w m. in. świecie technologii chmurowych, mobilnych i społecznościowych. Niestety budżety IT rosną niewiele, ponadto trudno jest znaleźć i zatrudnić pracowników o potrzebnych umiejętnościach związanych z najnowszymi technologiami. Dyrektorzy IT będą więc musieli określić nie tylko jak zmienić przeznaczenie istniejących budżetów, ale także jak wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, by sprostać „digital disruption” i tworzyć innowacje dla biznesu.

Aby odnieść sukces IT musi zatem przyjąć nowe podejście: stworzyć ekonomię efektywności podnosząc sprawność IT,  która zmniejszy koszty IT dla firmy i jednocześnie pozwoli na rozwój organizacji w kierunku cyfryzacji. Technologie i metodologie, które przyczyniają się do osiągnięcia tego celu, obejmują m. in. usługi cloud computing, oprogramowanie jako usługa (SaaS), hybrydowe rozwiązania IT, a także zarządzanie usługami i zarządzanie zmianami (systemy ITSM) oraz automatyzację (RPA). Potrzebne i pomocne będą tu także narzędzia i metodologie: ITIL. Agile, DevOps oraz (w niedalekiej przyszłości) jeszcze mało znane platformy AIOps

Trzy kroki do zwiększenia skuteczności obszaru IT

Zwiększenie skuteczności nie zawsze wiąże się z dużymi wydatkami na nowe rozwiązania. Często świetny efekt daje pozbycie się starych i mało wydajnych systemów, rozsądny wybór narzędzi chmurowych i współpraca z biznesem – co pozwoli poznać jego potrzeby. Scott Burges CEO w Avanade w artykule opublikowanym na blogu firmowym opisał trzy najważniejsze kroki prowadzące w do zwiększenia efektywności IT. Oto one:

  • Wyeliminuj dług technologiczny. Znajdź technologie, aplikacje, rozwiązania i inwestycje, które po prostu nie będą działać w nowych, przyszłych modelach IT. Usuń te ciężary, ponieważ cię spowalniają.
  • Bądź odważny. Określ co najbardziej drenuje twój czas. Jaka jest główna aplikacja, która powoduje wszystkie twoje bóle głowy? Najpierw uwolnij się od niej. Utoruje to drogę do przyszłych przedsięwzięć.
  • Pozbądź się braku umiejętności. Gdy automatyzujesz procesy, korzystasz z chmury i usług SaaS, musisz dokładnie przyjrzeć się swoim zasobom. Konieczne jest przeszkolenie personelu, a także edukowanie zespołów IT, aby intuicyjnie rozumiały potrzeby biznesu.

Idzie nowe – IT wymaga przekształceń

Konkurencyjność współczesnych firm coraz bardziej zależy od tego, czy działy informatyczne będą w stanie szybko stworzyć nowe lub ulepszone usługi, ponieważ ma to istotny wpływ na zyski. Działy IT muszą zatem zmienić priorytety i główny nacisk położyć nie na działania z zakresu konserwacji i wsparcia systemów, a na tworzenie innowacyjnych usług umożliwiające realizację strategii biznesowej swoich organizacji. Muszą też zrewitalizować starsze systemy, aby włączyć nowe technologie i zmniejszyć złożoność środowiska IT. W obliczu zakłóceń technologicznych (digital disruption) na ogromną skalę, CIO, którzy chcą przekształcić IT i wzmocnić kompetencje technologiczne swoich zespołów, powinni rozważyć podjęcie jednego lub więcej, a najlepiej wszystkich z następujących kroków:

Rozbić funkcjonalne silosy. W wielu organizacjach IT pracownicy są zorganizowani w silosy według posiadanych funkcji lub umiejętności. Na przykład silos inżynierii sieci jest inny niż silos QA, który jest oczywiście odmienny od silosa administratorów baz danych. W tej znanej konstrukcji, każda grupa umiejętności wnosi swoją wiedzę do różnych faz projektu. Często projekty stają się sztywno sekwencyjne, uwięzione w schemacie i realizowane wolno. Takie podejście zachęca do „przebicia się przez ścianę” i wdrożenia nowej metody pracy, w której członkowie zespołu pracują lokalnie nad wyznaczonymi im zadaniami bez znajomości dalszych działań lub ostatecznych celów realizowanej inicjatywy.
Przekształcenie tradycyjnego „silosowego” modelu rozpoczyna się od rozbicia silosów opartych na określonych umiejętnościach i przeorganizowania pracowników działu IT na zespoły multifunkcyjne, zorientowane na cel, a nie na kolejne kroki rozwoju projektu. Zespół taki współpracując z właścicielami produktów, staje się ostatecznie odpowiedzialny za projekt i codzienne podejmowanie decyzji. Podejście to może skutecznie ominąć szereg wymogów proceduralnych, które rutynowo hamują rozpęd projektu.

Przyjęcie właściwej prędkość IT. Szybkość, z jaką działa IT, powinna być możliwie jak największa, przy jednoczesnej świadomości ryzyka i technicznej wykonalności.

Automatyzacja jak największej liczby zadań. Coraz częściej działy informatyczne wykorzystują DevOps i autonomiczne platformy, aby przezwyciężyć tradycyjne ograniczenia manualnej i chaotycznej pracy zespołów. Platformy i systemy autonomiczne umożliwiają dynamiczne zarządzanie zasobami IT, integrując i koordynując kompleksowe działania wymagane do tworzenia i uruchamiania rozwiązań IT. Prawie wszystkie tradycyjne operacje IT są kandydatami do automatyzacji, włączając w to procesy przepływu pracy, zadania powtarzalne lub oparte na regułach i wymagające uzgodnienia między systemami. Istnieje wiele możliwości automatyzacji: RPA, boty, automatyzacja kognitywna. Ich podstawowe cele są podobne – pomoc pracownikom w obsłudze coraz bardziej złożonych zadań.

Czy przyszłość efektywnego zarządzania IT należy do AIOps?

Dostępność i wydajność stały się „sprawą życia lub śmierci” w zarządzaniu działaniami operacyjnymi i rozwojowymi w obszarze IT. Kluczowymi aspektami są szybkość i skuteczność działania. Na rynku od jakiegoś czasu funkcjonują narzędzia, które doskonale sa w stanie sprostać tym wyzwaniom – to platformy AIOps (AIOps – Artifcial Inteligence for IT Operations) zawierajace elementy sztucznej inteligencji. AIOps to nowe podejście do zarządzania procesami IT i nowa szansa na optymalizację kosztów funkcjonowania coraz bardziej rozbudowanych środowisk IT.

W AIOps algorytmy mają za zadanie wspierać pracę specjalistów z działów operacji IT wykorzystując do tego koncepcję big data, współczesne zdolności uczenia się maszyn i inne zaawansowane techniki analityczne, by usprawniać bezpośrednio i pośrednio pracę działów operacji IT (monitorowanie, automatyzację i wsparcie serwisowe). Z technologii AIOps mogą także z powodzeniem korzystać działy DevOps. Wgląd w czasie rzeczywistym w stan monitorowanych środowisk pozwala działać proaktywnie i szybko reagować – wykrywać wczesne ostrzeżenia i rozwiązywać incydenty zanim dojdzie do awarii. Platformy AIOps mogą również zautomatyzować wykorzystywanie istniejącej wiedzy, podejmowanie decyzji, a także zarządzanie zgłoszeniami w systemie typu Service Desk

Jak prognozują analitycy z firmy badawczej Gartner (raport: Innovation Insight for Algorithmic IT Operations Platforms by Gartner, Refreshed: 26 April 2017) do 2019 roku 25% globalnych przedsiębiorstw wdroży platformę AIOps wspierającą dwie lub więcej głównych funkcji działów operacji IT. Obecnie takim rozwiązaniem dysponuje niewiele ponad niż 5% firm – do roku 2020 już połowa przedsiębiorstw na globalnym rynku będzie używała takich narzędzi.

Jak zatem będzie wyglądał rozwój AIOps w najbliższych latach. Oto kluczowe wnioski z raportu Gartnera:

  • W ciągu ostatnich trzech lat działy IT w celu wspierania monitorowania operacji IT wdrażały osobno technologie big data i uczenia maszynowego. Jednak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przedsiębiorstwa zaczęły łączyć projekty dotyczące dużych zbiorów danych i uczenia maszynowego i rozszerzać je na dział obsługi klienta i automatyzację.
  • Przedsiębiorstwa wykorzystują sztuczną inteligencję na platformach IT (AIOps) do ulepszania, a czasem do zastąpienia klasycznego monitorowania wydajności aplikacji (APM) oraz narzędzi monitorowania i diagnozowania wydajności sieci (NPMD).
  • Dostawcy zorientowani na IT byli dotąd ukierunkowani na specjalizację w zakresie dużych zbiorów danych lub uczenia maszynowego, jednak ciągu ostatnich 18 miesięcy trendy prowadzą do powstawania pokolenia platform, które łączą oba te rozwiązania.
  • Zmniejsza się niedobór umiejętności AIOps, ponieważ z jednej strony absolwenci szkół wyższych posiadają wiedzę z zakresu technologii dotyczących danych, a z drugiej strony dostawcy upraszczają interfejsy platform AIOps.

Trzy kroki do efektywności IT

Maksymalizacja efektywnościWzrost zwinnościWolność w tworzeniu innowacji
Stwórz nową ekonomię efektywności z przewidywanymi usługami IT dla biznesu. Zredukuje to koszty IT.Stwórz nową ekonomię zwinności używając różnych metod i narzędzi dla zwiększenia możliwości IT.Stwórz nową ekonomię innowacyjnych usług wykorzystując technologie już zaadoptowane i adaptując nowe w celu utworzenia nowych możliwości

To odpowiedź na problem:

Za wiele zasobów przeznaczamy na obsługę podstawowych systemów IT.

To odpowiedź na problem:

Nie mamy metod i narzędzi, aby odpowiadać wystarczająco szybko na potrzeby użytkowników.

To odpowiedź na problem:

Za mało zasobów do używania technologii w sposób innowacyjny.

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.