Działy IT wobec nowych, cyfrowych wyzwań – Paweł Świdziński

Działy IT wobec nowych, cyfrowych wyzwań

Udostępnij post

Działy IT mają dziś w organizacjach wiele do zrobienia. Od nich w dużej mierze zależy rozwój firmy, stopień jej innowacyjności i osiągane zyski. Aby te nowe zadania realizować, niezbędne jest właściwe zarządzanie infrastrukturą IT i oferowanymi przez te działy usługami.

Rola działów IT znacznie zmieniła się w dobie cyfrowej transformacji. Z raportu „Accenture Technology Vision 2016” wynika, że rozwój technologii cyfrowych wykorzystywanych w biznesie będzie następował niezwykle szybko. Ponad 86% ankietowanych przez Accenture menedżerów firm międzynarodowych potwierdza, że tempo zmian technologicznych w ich organizacjach istotnie przyspieszyło w ostatnich trzech latach. A technologia zaczyna mieć coraz większe, a nieraz nawet kluczowe znaczenie dla rozwoju ich biznesu.

Oczekiwania wobec IT i CIO

Do niedawna oczekiwano od działów IT przede wszystkim podnoszenia efektywności i optymalizacji kosztów. Dziś IT nie tylko wspiera, ale przede wszystkim współtworzy biznes. IT przestało być generatorem kosztów, a stało się dostawcą usług przynoszących konkretne przychody. Dlatego przesunięcie IT na boczny tor byłoby podejściem mało perspektywicznym i bardzo ryzykownym dla organizacji. To waśnie IT ma wiedzę na temat nowych rozwiązań i obecnych na rynku dostawcach, potrafi wskazać najlepsze dla organizacji rozwiązanie, a następnie bierze na siebie odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

Kluczowe oczekiwania zarządu w stosunku do IT

Kluczowe oczekiwania zarządu w stosunku do IT

źródło: KPMG

Rosnącą rolę IT doskonale obrazuje wzrost strategicznego znaczenia dyrektora IT (Chief Information Officer) w firmach. Jak wynika z badania KPMG obecnie już 34% CIO raportuje bezpośrednio do prezesa, a 57% CIO jest członkami zarządu lub wyższego kierownictwa. Ta znacząca zmiana łączy się z coraz większą odpowiedzialnością IT za cały biznes.

The Economist Intelligence Unit we współpracy z SAP przeprowadził niedawno ankietę wśród kierowników wyższego szczebla zarówno z działów IT, jak i działów biznesowych. Miała ona odpowiedzieć na pytanie – czego liderzy biznesu oczekują od swoich departamentów IT.

Wnioski nie zaskakują:

  • zarówno CIO, jak i menedżerowie spoza IT uważają, że dział IT powinien odgrywać bardziej aktywną rolę w transformacji cyfrowej i identyfikacji szans dotyczących innowacyjności;
  • transformacja cyfrowa jest testem zdolności IT i działów biznesowych do prowadzenia współpracy: 65% szefów IT oraz 59% szefów z obszaru biznesu zgadza się z tym, że wzajemna współpraca zwiększa szanse na sukces w inicjatywach cyfrowych;
  • działy informatyczne ewoluują: 46% szefów IT mówi, że powinny one całkowicie lub częściowo zmienić swój sposób pracy, aby wspierać transformację cyfrową (w 2017 roku ponad 70% firm z listy Global 500 miało już zespoły ds. cyfrowej transformacji złożone zarówno z przedstawicieli IT jak i biznesu).

Biznesowe cele cyfrowej transformacji

Biznesowe cele cyfrowej transformacji

źródło: IDC DX Survey dla Dell EMC, 2017

Bez technologii nie da się też zrealizować nowej, „klientocentrycznej” strategii firm. I nie chodzi tu jedynie o dostarczanie usług klientom zewnętrznym, ale także wewnętrznym – czyli pracownikom i współpracownikom. Jak podaje raport Salesforce z 2017 r. „Second Annual State of IT Transformative insights and growing trends from over 2,200 global IT Trailblazers” pracownicy (81%) wymagają, aby ich firmy zapewniły im ten sam poziom technologii z jakiego korzystają prywatnie. Aż 78% zespołów IT uważa, że projekty związane z dostarczaniem cyfrowych doświadczeń pracownikom mają wyższy priorytet niż dwa lata temu, a dla 70% zadowolenie pracowników jest ważnym wskaźnikiem sukcesu.

Nie dzielmy działów IT – optymalizujmy ich pracę

W 2014 r. firma badawcza Gartner uznała, że modelem działu IT jaki byłby korzystny dla organizacji w czasach przyspieszonej absorpcji technologii byłoby tzw. „Bimodal IT”.

Według Gartner Research bimodalna strategia IT to dwie równoległe ścieżki: jedna wspiera szybkie opracowywanie aplikacji dla realizacji cyfrowych innowacji, druga zajmuje się zapewnieniem sprawności operacyjnej IT. Oznaczałoby to, że w firmach mogłyby działać w przyszłości dwa osobne działy IT: pierwszy zajmujący się tradycyjnym IT, nastawiony na osiąganie wydajności i stabilności infrastruktury oraz drugi nastawiony na innowacyjność, szybkie wprowadzanie na rynek nowych usług, ewolucję aplikacji i szeroką współpracę z jednostkami biznesowymi. I chociaż Gartner właściwie i dokładnie zidentyfikował kluczowe wyzwania i rosnące wymaganiach wobec IT, to według analityków i praktyków rynku bimodalność może stać się przepisem na katastrofę. Model bimodalny bardziej utrudnia niż ułatwia wykonywania złożonych zadań IT. Utworzenie dwóch działów może bowiem stać się powodem napięć, ponieważ dwie (wewnętrzne) grupy będą w ramach jednej organizacji walczyć o wpływy, zasoby i budżety.

Korzystajmy z technologii

Wkraczamy w czas, w którym IT ma znacznie większe znaczenie dla codziennych operacji wszystkich firm, niż miało kiedykolwiek przedtem. Dlatego zamiast dzielić, lepiej zabrać się za właściwą organizację działów IT: uporządkować procesy, utworzyć katalogi usług, tworzyć możliwość szybkiej produkcji oprogramowania, monitorować wydajność i stworzyć platformę komunikacyjną z biznesem. Za każdym z działań współczesnych działów IT dążących do wykonywania swojej nowej roli stoją konkretne rozwiązania, skorzystanie z nich pozwala stworzyć dział IT na miarę nowej epoki trudnych wyzwań i szybkich działań. Warto więc korzystać z metodologii typu ITIL, DevOps i BizDevOps, wdrażać systemy ITSM (IT System Management) i automatyzować pracę dzięki RPA (Robotic Process Automation).

Sprawny dział IT to dziś nie tylko stabilny fundament,
ale siła napędowa biznesu i generator przyszłych zysków firmy.

„Działy IT wobec nowych, cyfrowych wyzwań”
Magazyn ITwiz 2/2018

artykul_ITwiz_PS_Optimatis

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.