Efektywne IT czyli jak sprostać wyzwaniem cyfrowej transformacji

Wyzwania cyfrowej transformacji

Udostępnij post

Działy IT muszą dziś spełniać podwójną rolę: utrzymywać środowisko informatyczne oraz dbać o innowacyjność biznesu wdrażając nowe technologie. Jednocześnie nie mają na to wystarczająco dużo środków (budżety nie rosną tak szybko jak potrzeby), a na rynku występuje deficyt umiejętności. Najlepszą drogą do sukcesu jest zatem skupienie się na uzyskaniu jak najwyższej efektywności.

Kierownictwo firm na poziomie C-Level chciałoby szybko przekształcać swoje firmy w kierunku „cyfrowego biznesu”, a IT ma im pomóc im w realizacji tych planów. Jest to trudne wyzwanie dla działów informatyki. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wymaga się bowiem od nich, aby wywiązywały się z tradycyjnie nakładanych na nie obowiązków, tj. utrzymywały zasoby i zapewniały ciągłość i bezpieczeństwo działań, a jednocześnie odnajdywały się w m. in. świecie technologii chmurowych, mobilnych i społecznościowych. Niestety budżety IT rosną niewiele, ponadto trudno jest znaleźć i zatrudnić pracowników o potrzebnych umiejętnościach związanych z najnowszymi technologiami. Dyrektorzy IT będą więc musieli określić nie tylko jak zmienić przeznaczenie istniejących budżetów, ale także jak wykorzystać posiadane zasoby ludzkie, by sprostać „digital disruption” i tworzyć innowacje dla biznesu.

Aby odnieść sukces IT musi zatem przyjąć nowe podejście: stworzyć ekonomię efektywności, która zmniejszy koszty IT dla firmy i jednocześnie pozwoli na rozwój organizacji w kierunku cyfryzacji. Technologie i metodologie, które przyczyniają się do osiągnięcia tego celu, obejmują m. in. usługi cloud computing, oprogramowanie jako usługa (SaaS), hybrydowe rozwiązania IT, a także zarządzanie usługami i zarządzanie zmianami (systemy ITSM) oraz automatyzację (RPA). Potrzebne i pomocne będą tu także narzędzia i metodologie: ITIL, Agile, Devops oraz (w niedalekiej przyszłości) jeszcze mało znane platformy AIOps.

W kolejnym artykule opowiem o „Trzech krokach do zwiększenia efektywności IT

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.