Idzie nowe IT wymaga przekszatałceń

Nowe IT

Udostępnij post

Konkurencyjność współczesnych firm coraz bardziej zależy od tego, czy działy informatyczne będą w stanie szybko stworzyć nowe lub ulepszone usługi, ponieważ ma to istotny wpływ na zyski. Działy IT muszą zatem zmienić priorytety i główny nacisk położyć nie na działania z zakresu konserwacji i wsparcia systemów, a na tworzenie innowacyjnych usług umożliwiające realizację strategii biznesowej swoich organizacji. Muszą też zrewitalizować starsze systemy, aby włączyć nowe technologie i zmniejszyć złożoność środowiska IT.

W obliczu zakłóceń technologicznych (digital disruption) na ogromną skalę, CIO, którzy chcą przekształcić IT i wzmocnić kompetencje technologiczne swoich zespołów, powinni rozważyć podjęcie jednego lub więcej, a najlepiej wszystkich z następujących kroków:

Rozbić funkcjonalne silosy. W wielu organizacjach IT pracownicy są zorganizowani w silosy według posiadanych funkcji lub umiejętności. Na przykład silos inżynierii sieci jest inny niż silos QA, który jest oczywiście odmienny od silosa administratorów baz danych. W tej znanej konstrukcji, każda grupa umiejętności wnosi swoją wiedzę do różnych faz projektu. Często projekty stają się sztywno sekwencyjne, uwięzione w schemacie i realizowane wolno. Takie podejście zachęca do „przebicia się przez ścianę” i wdrożenia nowej metody pracy, w której członkowie zespołu pracują lokalnie nad wyznaczonymi im zadaniami bez znajomości dalszych działań lub ostatecznych celów realizowanej inicjatywy.

Przekształcenie tradycyjnego „silosowego” modelu rozpoczyna się od rozbicia silosów opartych na określonych umiejętnościach i przeorganizowania pracowników działu IT na zespoły multifunkcyjne, zorientowane na cel, a nie na kolejne kroki rozwoju projektu. Zespół taki współpracując z właścicielami produktów, staje się ostatecznie odpowiedzialny za projekt i codzienne podejmowanie decyzji. Podejście to może skutecznie ominąć szereg wymogów proceduralnych, które rutynowo hamują rozpęd projektu.

Przyjęcie właściwej prędkość IT. Szybkość, z jaką działa IT, powinna być możliwie jak największa, przy jednoczesnej świadomości ryzyka i technicznej wykonalności.

Automatyzacja jak największej liczby zadań. Coraz częściej działy informatyczne wykorzystują Devops i autonomiczne platformy, aby przezwyciężyć tradycyjne ograniczenia manualnej i chaotycznej pracy zespołów. Platformy i systemy autonomiczne umożliwiają dynamiczne zarządzanie zasobami IT, integrując i koordynując kompleksowe działania wymagane do tworzenia i uruchamiania rozwiązań IT. Prawie wszystkie tradycyjne operacje IT są kandydatami do automatyzacji, włączając w to procesy przepływu pracy, zadania powtarzalne lub oparte na regułach i wymagające uzgodnienia między systemami. Istnieje wiele możliwości automatyzacji: RPA, boty, automatyzacja kognitywna. Ich podstawowe cele są podobne – pomoc pracownikom w obsłudze coraz bardziej złożonych zadań.

W ostatnim tekście z cyklu „Efektywność IT”, dowiesz się co to są i do czego służą platformy AIOps.

Oceń ten Artykuł

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.