– REFERENCJE –

Nasze projekty

Dostarczamy różne rozwiązania

Przegląd strategicznych działań w IT

System i procedury bezpieczeństwa

Strategia rozwoju spółki (cele, procesy, struktura, rozwiązania IT)

Model rozwoju wsparcia IT – budowa i wdrożenie

Zarządzanie problemami – wdrożenie globalne

Smart Office w Dziale Compliance

System obsługi korespondencji łatwy w integracji

Wdrożenie polityki, procesów i usług w IT

Zarzadzania zmianami IT dostosowane do organizacji

Zarządzanie bezpieczeństwem – audyt i kontrola wdrożenia

Patch management – poziom dojrzałości

Zarządznaie zasobami IT – koncepcja i wdrożenie w Jira/Insight

Retail – Enterprise Service Management

Katalog usług i zgłoszeń IT jasny dla biznesu

Zarządzanie danymi osobowymi – wdrożenie w Jira

Badanie obsługi użytkowników IT

Wspieramy różne branże