– REFERENCJE –

Nasze projekty

Dostarczamy różne rozwiązania

Przegląd strategicznych działań w IT

Zarządzanie Usługami (ESM) w retail

Strategia rozwoju spółki (cele, procesy, struktura, rozwiązania IT)

Model rozwoju wsparcia IT – budowa i wdrożenie

Zarządzanie problemami – wdrożenie globalne

Smart Office w Dziale Compliance

System obsługi korespondencji łatwy w integracji

Wdrożenie polityki, procesów i usług w IT

Zarzadzania zmianami IT dostosowane do organizacji

Kompletne wsparcie IT – od strategii do nadzoru nad wdrożeniem

Strategiczna transformacja IT – od audytu do nadzoru nad wdrożeniem

Zarządznaie zasobami IT – koncepcja i wdrożenie w Jira/Insight

Retail – Enterprise Service Management

Zarządzanie danymi osobowymi – wdrożenie w Jira

Badanie obsługi użytkowników IT

Katalog usług i zgłoszeń IT jasny dla biznesu

Optymalne procesy w IT

Migracja i automatyzacja obsługi zgłoszeń użytkowników

Kompleksowe wsparcie wdrożenia systemu ERP/POS

Współpraca zespołów IT w ramach cyfrowej transformacji firmy

Procesy IT z Jira Service Desk

Dekompozycja złożonych usług IT

Szybszy system zarządzania zgłoszeniami z Jira Service Desk

Kompleksowe usprawnienie działu IT w firmie medialnej

Zarządzanie bezpieczeństwem – audyt i kontrola wdrożenia

Patch management – poziom dojrzałości

System i procedury bezpieczeństwa

Praca zdalna w czasie pandemii COVID

Migracja systemu wsparcia procesów biznesowych z platformy ServiceNow do Jira Service Management

Projekt procesów IT

Planogramy w branży retail

Wspieramy różne branże

KONTAKT

Sprawdź, jaką zmianę może przejść Twój dział IT, stosując Jira Service Management!

Dowiedz się jak krok po kroku, wdrożyć Jira Service Management w Twoim dziale IT. Poznaj dziesiątki inspiracji z naszych dotychczasowych wdrożeń.