Zarządzanie usługami służy całej organizacji

Zarządzanie usługami służy całej organizacji

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Systemy ITSM przestają służyć wyłącznie działom IT. Zarządzanie usługami mogą z powodzeniem wdrażać inne działy, uzyskując dzięki temu lepszą sprawność operacyjną oraz większe zadowolenie pracowników i klientów.

Zarządzanie usługami przy pomocy narzędzi ITSM (IT Service Management), które było dotąd domeną IT coraz częściej służy również innym działom w organizacji. Aż 56% firm używa ich do zarządzania m. in. marketingiem, HR, szkoleniami czy finansami, nazywanym powszechnie działami wsparcia (back-office). Najczęściej obsługują one takie procesy jak: katalogi usług, zarządzanie incydentami/zdarzeniami, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie zasobami.

Jak pokazuje prezentacja przygotowana przez HDI i Samarage: „The Next Step: Employee – Focused Service Management” opublikowana na Bright Talk (eksperckie webinaria i video dla biznesu) wprowadzenie modelu usługowego w organizacji służy już wszystkim – IT, biznesowi, pracownikom i klientom:

  • dział IT nie traci na znaczeniu, wręcz przeciwnie – IT ma szansę zostać zaufanym doradcą biznesu, jednak musi uporządkować własne procesy i usługi, i nauczyć się posługiwać językiem biznesu;
  • biznes dzięki wspólnej platformie usługowej dla wszystkich działów, otrzymuje ujednolicone dane i spójne customer journey (doświadczenie klienta), dzięki czemu może go lepiej obsłużyć;
  • podnosi się poziom zadowolenia pracowników, ponieważ szybko otrzymują oni usługi jakich w danym momencie potrzebują – jest to o tyle istotne, że zarówno customer experience jak i employee experience – ważniejsze w ocenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstw.

Rozszerzenie zarządzania usługami na działy wsparcia w organizacji ma korzystny wpływ na całą firmę. Sprawne i efektywne działanie back-office jest dziś kluczem do właściwego podejścia do klienta, tak ważnego dla całej organizacji. Źle zarządzane obszary wsparcia opóźniają dostarczanie usług, a ponadto generują dodatkowe, niepotrzebne koszty.Natomiast bobrze zarządzane usługowo cyfrowe działy wsparcia – czyli działy SMART OFFICE, będą wewnętrznym ekspertem potrafiącym dostarczyć takie usługi, które zaspokoją określone potrzeby organizacji i klienta. Warto jednak zaznaczyć, że zwłaszcza uzyskanie lepszego customer experience oraz employee experience ma szczególne znaczenie, ponieważ (jak podaje HBR) firmy o wysokim poziomie zadowolenia pracowników osiągają lepsze wyniki niż ich konkurenci. Jest to 2,3 do 3,8% rocznie w przypadku długoterminowych zwrotów z akcji oraz 89% do 184% jeśli weźmie się pod uwagę i skumuluje wszystkie inne wskaźniki wzrostu.

Po więcej szczegółów dotyczących wdrożenia SMART OFFICE zapraszam na naszą stronę smartoffice.optimatis.pl

* Link do publikacji HDI i Samarage

Oceń ten Artykuł

Czytaj więcej

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.