Nowoczesne IT to skomplikowany mechanizm

Udostępnij post

Wpływ na kształt dzisiejszego IT ma szybko rozwijająca się technologia. Duże znaczenie dla cyfrowego rozwoju miały też dwa ostatnie lata, ponieważ pandemia uświadomiła firmom zarówno braki infrastrukturalne jak i możliwości biznesowe wynikające z digitalizacji.

Spis treści

Nowoczesne środowiska IT w niczym nie przypominają tych sprzed dekady, a nawet sprzed kilku lat. Rozwój technologii i różne opcje dostarczania infrastruktury i oprogramowania powodują ich duże skomplikowanie. Rośnie też nacisk na efektywność, który jest motorem przyspieszonych zmian. Zarówno pracownicy, jak i konsumenci oczekują wyższych przepustowości, lepszych rozwiązań, doskonalszych usług.

Nawet kryzys związany z pandemia nie powstrzymał inwestycji w IT. Z badania „State of the CIO Survey” przeprowadzonego przez IDG w 2020 roku wynika, że budżety IT nie maleją – 40% szefów IT twierdzi, że ich wysokość utrzyma się na stałym poziomie, a 25% , że nawet wzrośnie. Inwestycje idą w kierunku większej wydajności operacyjnej oraz cyfrowej transformacji.

Jak podaje „The Modern IT Infrastructure Report” przygotowany przez CDW Corporation, aż 40% decyzji zakupowych skupia się obecnie na rozwiązaniach transformacyjnych umożliwiających innowacje. Taki trend utrzyma się co najmniej przez kilka najbliższych lat.

Z czego składa się Nowoczesne IT?

Nowoczesne IT składa się obecnie z bardzo wielu elementów, które długo można wymieniać, ale, te poniższe chyba najmocniej pokazują kierunek zmian.

Jest to:

  • chmura hybrydowa;
  • multicloud i native cloud;
  • automatyzacja;
  • sztuczna inteligencja;
  • rosnąca rola DevOps oraz metodyk Agile;
  • platformy low-code/no-code;
  • Edge Computing;
  • infrastruktura konwergentna;
  • mikroserwisy; 
  • nowoczesne ITSM.

Czy na pewno wybierasz najlepszy system ITSM?

Sprawdź to z checklistą 46 pytań!

Marsz w stronę chmury

Połowa wszystkich organizacji na świecie ma środowiska hybrydowe w których rozwiązania on-premise koegzystują z rozwiązaniami w chmurze publicznej i prywatnej. W 2020 roku rynek chmur hybrydowych był wart, według Statista, mld USD dolarów amerykańskich i oczekuje się, że w 2026 roku osiągnie wartość 145 mld USD. Są jednak pewne mankamenty.

Prawie 40% firm posiadających środowiska hybrydowe uznaje je za bardzo złożone, a 27% niepokoi się brakiem pełnej widoczności stanu infrastruktury. 

Choć hybryda pozostanie zapewne najpopularniejszym modelem, to analitycy uważają, że coraz więcej organizacji będzie szło w kierunku native cloud czyli zacznie budować swoją infrastrukturę IT wyłącznie na rozwiązaniach chmurowych. Zwłaszcza nowopowstające firmy, nie obciążone starszymi rozwiązaniami i długiem technologicznym mają łatwiejszą drogę do chmury. Już dziś 80% organizacji prowadzi strategię cloud first – rozwoju w kierunku infrastruktury opartej na rozwiązaniach cloud computing, co widać po rosnących wydatkach na ten cel, które w 2020 roku przekroczyły 270 mld USD. 

Ważne jest też, aby rozważyć dywersyfikację i nie uzależniać się od jednego dostawcy przechodząc na model multicloud, co jest bezpieczniejszym rozwiązaniem.

Automatyzacja i sztuczna inteligencja

Rozwiązania informatyczne zaczynają przejmować coraz więcej ludzkich zadań. Przede wszystkim nieefektywne lub wymagające zbyt dużo powtarzalnej pracy manualnej procesy są automatyzowane. Można powiedzieć, że automatyzacja staje się jednym z kluczowych trendów IT. Jak twierdzą analitycy Gartnera do 2025 roku ponad 90% przedsiębiorstw na świecie będzie miało swojego „architekta automatyzacji”, w porównaniu do 20% obecnie. Według badania Salesforce „IT Leaders Fueling Productivity With Process Automation” 73% liderów IT twierdzi, że dzięki automatyzacji, pracownicy oszczędzają od 10% do 50% czasu, który poświęcali na wykonywanie zadań manualnych, a ponad połowa uznaje, że minimalizuje ona błędy ludzkie oraz przyspiesza wykonywania powtarzalnych prac (42%).

Automatyzacja przejmuje od człowieka część pracy, ale tak naprawdę, wielkie zmiany idą od strony sztucznej inteligencji. Jesteśmy dziś świadkami jej burzliwego rozwoju. 

Według Statista w 2022 roku firmy będą realizować średnio 35 projektów z zakresu AI.

W sprzedaży detalicznej do 2027 roku 80% firm zaadoptuje inteligentną automatyzację napędzaną przez AI. 

Według raportu MITSloan opracowanego we współpracy z Bostom Consulting Group aż 85% firm uważa, że sztuczna inteligencja pozwoli im uzyskać lub utrzymać przewagę konkurencyjną. 

Narzędzia do tworzenia i dostarczania aplikacji

Biznes jest coraz bardziej zależny od rozwiązań cyfrowych i natychmiastowego ich dostarczania, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Stąd stale rosnąca rola DevOps oraz metodyk Agile do szybkiego tworzenia oprogramowania i nowych usług.

Zespoły, które praktykują DevOps, aż 200 razy częściej wdrażają nowe oprogramowanie, posiadają trzy razy mniejszy wskaźnik awaryjności i 24 razy prędzej uzyskują zwrot z inwestycji.

W budowie aplikacji pomagają także coraz popularniejsze platformy low-code/no-code które pozwalają na tworzenie rozwiązań przy użyciu minimalnego kodu. Jak podaje OutSystems już 41% firm korzysta z platform low-code lub no-code, co stanowi wzrost z 34% od roku 2018. Platformy takie pozwalają zmniejszyć rozdźwięk pomiędzy zapotrzebowaniem na programistów, a ich dostępnością na rynku. Jeszcze niedawno w Polsce mówiło się o 50-tysięcznej luce na rynku pracy programistów, teraz wiadomo, zgodnie z danymi ManpowerGroup, że może być ona nawet dwa razy większa.

Rosnąca ilość danych z urządzeń IoT i Edge Computing

Obserwujemy dziś wykładniczy wzrost ilości danych, które są tworzone, przechwytywane, kopiowane i konsumowane. Jak podaje portal Statista w 2020 r. ilość danych na całym świecie wynosiła 59 zetabajtów (ZB), a do 2024 r. liczba ta zwiększy się do149 ZB. 

Urządzenia podłączone do Internetu rzeczy (IoT) w dużym stopniu przyczyniają się do eksplozji danych, nic dziwnego, w 2030 roku będzie ich na świecie 24,1 mld , co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z 2019 r. Edge Computing pomaga w selekcji i analizie tak wielkich wolumenów danych z Iot i IIoT (Industrial Internet odThings). Jest to rozproszona architektura informatyczna, która umożliwia uruchamianie procesów bliżej wykorzystywanych urządzeń, dostarczając pamięć masową i moc obliczeniową do lokalnych punktów sieci, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze opóźnienia, niższe koszty i większą wydajność

Do 2024 roku światowy rynek Edge Computing osiągnie wartość 250,6 mld USD.

Wydajność sieci

Aby móc spełnić oczekiwania użytkowników i działów biznesowych, potrzebne są szybkie i wydajne sieci gwarantujące zachowanie ciągłości dostępu do oferowanych usług czy aplikacji. Tym wyzwaniom może sprostać elastyczna, wydajna infrastruktura hiperkonwergentna, ponieważ tradycyjna sieciowa architektura trójwarstwowa jest kosztowna w budowie, niełatwa w obsłudze i trudna do skalowania. Jak podaje IDC wartość rynku HCI wyniosła w 2020 r. 11 mld USD, co oznacza 40% skok w stosunku do poprzedniego roku. HCI może budzić obawy, gdyż wiąże się z zamknięciem na jednego dostawcę, ale ponieważ infrastruktura jest wymieniana co 3 do 5 lat, vendor lock nie wydaje się taki groźny

W 2020 roku 69% firm posiadających środowiska chmury hybrydowej zadeklarowało, że wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania infrastruktury HCI.

Mikroserwisy

Zachowanie konkurencyjności wymaga nie tylko szybkiego tworzenia aplikacji i usług, ale także szybkiego wprowadzania zmian i poprawek, czemu nie sprzyja silosowość tradycyjnych rozwiązań. Monolityczne aplikacje są więc zastępowane nowymi architekturami oprogramowania – mikroserwisami. 

Umożliwiają one pracę nad elementami aplikacji bez ingerencji w jej całą architekturę. Aplikacje utworzone w architekturze mikrousług komunikują się ze sobą za pomocą interfejsów API. 

Z raportu O’Reilly „Microservices Adoption in 2020” wynika, że 61% organizacji używa mikroserwisów od roku lub dłużej, a 28% od co najmniej trzech lat. Większość (74%) respondentów stwierdziła, że ich zespoły odpowiedzialne za zarządzanie cyklem życia oprogramowania (budowanie, testowanie, wdrażanie i utrzymanie) 0 18% częściej odnoszą sukcesy rozwijając mikroserwisy, niż zespoły, które nie korzystają z tej architektury oprogramowania . 

Czy na pewno wybierasz najlepszy system ITSM?

Sprawdź to z checklistą 46 pytań!

Zarządzanie usługami IT, czyli nowoczesne ITSM

W świetle zmian, jakie w ciągu ostatnich lat nastąpiły w środowiskach IT posiadanie narzędzi do zarządzania usługami IT staje się coraz potrzebniejsze.

Prawie 60% respondentów badania przeprowadzonego przez Forbes Insights uważa, że rozwiązania ITSM są ważne dla ich inicjatyw związanych z transformacją cyfrową.

Zatem w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym inwestycja w narzędzia do zarządzania usługami IT nie jest już opcją, ale po prostu koniecznością. Aby działać szybko i skutecznie zespoły IT potrzebują 100% widoczności wszystkich zasobów, a funkcja zarządzania zasobami w ITSM pozwala na przejrzystą informację o całym środowisku IT – co jest niezwykle ważne w infrastrukturach hybrydowych. ITSM wspomaga zarządzanie incydentami, co sprzyja zachowaniu ciągłości działania IT i pozwala stworzyć efektywne service desk, gwarantujące szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników z zastosowaniem samoobsługi i baz wiedzy. 

Warto zauważyć, że ilość zgłoszeń wzrosła o około 35% w ciągu ostatniego, pandemicznego roku, co jest bezprecedensowe. Historycznie, roczny wolumen zgłoszeń rósł o 3% do 5%. Bez efektywnego zespołu wsparcia trudno byłoby poradzić sobie z tym problemem. 

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.