Sztuczna inteligencja wzmacnia rozwiązania Atlassian

Udostępnij post

5/5 - (2 votes)

W ramach usług Atlassian Intelligence, Atlassian wprowadza funkcje sztucznej inteligencji do  rozwiązań: Jira Service Management, Jira Software i Confluence w modelu chmury.

Spis treści

Sztuczna inteligencja rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jak oblicza AB Accelerator globalny rynek AI w 2022 roku został wyceniony na 136,5 mld USD i będzie rósł średniorocznie o 37,3% w okresie od 2023 do 2030 roku. Coraz więcej rozwiązań IT wzbogacanych jest o technologie z obszaru Artificial Intelligence, ponieważ zyskują dzięki niej nowe możliwości. Również Atlassian podąża tą droga wykorzystując w swoich narzędziach generatywną sztuczną inteligencję, opartą na modelach językowych (LLM), własnym języku zbliżonym do SQL (Jira Query Language -JQL) oraz GPT-4 OpenAI. Nowe funkcje zostały zbudowane w oparciu o platformę Atlassian i staną się natywnym rozwiązaniem dla Jira Software, Jira Service Management i Confluence Cloud. Pozwolą m. in. na podsumowania generowane w Confluence, tworzenie planów testów w Jira Software czy też odpowiadanie na pytania klientów w Jira Service Management.

Nowe funkcje Atlassian Intelligence, o wprowadzeniu których firma poinformowała w kwietniu 2023 roku, będą dostępne tylko w ofercie chmurowej. Ich zastosowanie pozwoli dostarczać usługi jeszcze szybciej i na większą skalę. Dzięki nawiązaniu współpracy z Microsoft będzie też możliwe udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników i rozwiązywanie ich problemów za pośrednictwem wirtualnego asystenta Jira Service Management z poziomu Slack i Microsoft Teams.

Możliwości oferowane przez Atlassian Intelligence przedstawia poniższa tabela. Jak zapowiada dostawca, mogą one ulec zmianom po udostępnieniu usług wszystkim klientom, ponieważ na razie mogą z nich korzystać jedynie klienci zarejestrowani w ramach wczesnego dostępu (niezależnie od wersji posiadanego planu).

Produkt

Funkcje Atlassian Intelligence

Confluence

•         Generowanie, przekształcanie i podsumowywanie treści podczas pisania.

•         Zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi w Confluence.

•         Zamiana języka naturalnego na SQL w Atlassian Analytics (wkrótce).

Jira Service Management

•         Generowanie, przekształcanie i podsumowywanie treści podczas pisania (wkrótce)

•         Generowanie odpowiedzi przez chatbota na podstawie informacji zawartych w bazie wiedzy.

•         Tworzenie krótkiego podsumowania historii aktywności dotyczących problemu (wkrótce).

•         Zamiana języka naturalnego na SQL w Atlassian Analytics (wkrótce).

Jira Software

•         Używanie języka naturalnego zamiast JQL podczas wyszukiwania spraw.

•         Generowanie, przekształcanie i podsumowywanie treści podczas pisania (wkrótce).

•         Zamiana języka naturalnego na SQL w Atlassian Analytics (wkrótce).

Źródło: https://support.atlassian.com/organization-administration/docs/understand-atlassian-intelligence-features-in-products/

Korzyści z zastosowania AI są bezsporne. Z badania Atlassian wynika, że pracownicy, którzy weszli w interakcję z botem w ramach usług Atlassian Intelligence, uznali go za narzędzie niezwykle przydatne w budowaniu dobrego CX, oceniając go średnio na 4,5 w pięciostopniowej skali oceny satysfakcji klienta. Jeszcze bardziej imponująco wyglądał czas zaoszczędzony na odpowiadaniu na pytania, co pozwoli zespołom IT więcej czasu przeznaczyć na bardziej złożone projekty.

Rozwój aplikacji AI w ekosystemie Atlassian

AI w ofercie Atlassian to nie tyko usługi Atlassian Intelligence. Atlassian Ventures, czyli korporacyjny zespół venture capital, sporo inwestuje w w spółki na wczesnym etapie rozwoju koncentrujące się na tworzeniu aplikacji AI dla produktów w chmurze. Dzięki obecnym inwestycjom w firmy tworzące rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do ekosystemu Atlassian dołączyły aplikacje wspomagające prace grupową, takie jak:

Jira Service Management zyskuje dzięki AI

Możliwości jakie przynoszą ze sobą technologie AI są zwłaszcza dobrze widoczne w narzędziach ITSM, gdzie chatboty pomagają organizacjom lepiej wspierać działania związane z zarządzaniem usługami IT zwiększając produktywność poprzez automatyzację problemów poziomu I, dzięki czemu agenci mogą skupić się na rozwiązywaniu złożonych problemów poziomu II i III.

Chatboty w Jira Service Management wykorzystują uczenie maszynowe do uczenia się wzorców z poprzednich żądań, aby zrozumieć, o co prosi użytkownik, a interakcje dotyczące wsparcia mogą odbywać się bezpośrednio z poziomu Slack i Microsoft Teams. Sztuczna inteligencja odpowie też na zapytania w oparciu o zrozumienie artykułów bazy wiedzy w Confluence.  W ujęciu liczbowym wirtualny agent Atlassian Intelligence udzielił pomocy w przypadku ponad 50% wszystkich przychodzących zgłoszeń.

Jak jeszcze AI zwiększa funkcjonalność JSM? Oto kilka przykładów:

AI w ITSM wymaga przygotowania

Jeśli wdrożenie ITSM wyposażonego w sztuczną inteligencję ma przynieść zakładane korzyści muszą najpierw zostać spełnione pewne warunki.

  • Trzeba przede wszystkim zdefiniować procesy, w tym szczególnie jasno określić wszystkie procesy dotyczące wykonywania częstych i rutynowych zadań związanych z zarządzaniem incydentami i realizacją zgłoszeń. Takie jednolite podejście umożliwia ich automatyzację.
  • Wdrożenie sztucznej inteligencji w ITSM wymaga dobrze zdefiniowanej i właściwie zarządzanej bazy danych zarządzania konfiguracją (CMDB). AI ma zdolność uczenia się, ale musi się uczyć na czystych i dokładnych danych wejściowych.
  • Zespoły IT muszą definiować i okresowo przeglądać rozwój strategii danych dotyczący ich integralności i sposobu przechowywania. Odpowiednia jakość danych daje gwarancję, że wykorzystanie sztucznej inteligencji przyniesie spodziewane korzyści.
Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.