Jira i Microsoft Teams jako jedna platforma

Udostępnij post

Koniec z przełączaniem kontekstu lub ręcznym rejestrowaniem zgłoszeń w usługach Teams i Jira Service Management. Dzięki aplikacji Jira Cloud for Teams zespoły wsparcia i dewelopmentu mogą używać jednej platformy do realizacji swoich celów.

Zarówno Jira jak i MS Teams są używane w wielu organizacjach z różnych branż i o rożnej wielkości, jednak zazwyczaj nie są ze sobą zintegrowane.

Jira, produkt firmy Atlassian, to jedno z najbardziej znanych narzędzi do zarządzania projektami i usługami używane w 146 971 przedsiębiorstwach na całym świecie. Spośród wszystkich klientów korzystających z Jira, 39% to małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 50 pracowników), 47% – średnie, a 14% – duże (zatrudniające ponad 1000 pracowników). Najwięcej użytkowników Jira pochodzi z branży technologii informatycznych i usług (21%), oprogramowania komputerowego (15%) oraz usług finansowych (9%).

Spis treści

Kto korzysta z Jira (według branż)?

IT i usługi

21%

oprogramowanie

15%

usługi finansowe

9%

firmy internetowe

9%

opieka zdrowotna

5%

handel detaliczny

4%

telekomunikacja

3%

inne

29%

Microsoft Teams to platforma do spotkań video i współpracy zespołowej. Podczas pandemii  odnotowała ogromny wzrost liczby użytkowników, z 20 milionów w listopadzie 2019 roku do 44 milionów w marcu 2020 roku, a następnie 75 milionów w kwietniu 2021 roku. Jest coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem do komunikacji

Kto korzysta z MS Teams (według branż)?

IT i usługi

15%

firmy internetowe

9%

oprogramowanie

6%

opieka zdrowotna

5%

NGO

4%

budownictwo

3%

marketing i reklama

2%

inne

56%

Ponieważ Teams i Jira Cloud (chmurowa wersja Jira Service Management, Jira Software, Confluence) działają w firmach jako rozwiązania niezależnie, ich integracja ułatwiłaby codzienną pracę zespołom świadczącym usługi IT lub zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Zamiast przełączać się pomiędzy aplikacjami używaliby jednej platformy do realizacji swoich celów. Atlassian wyszedł naprzeciw tym potrzebom oferując Jira Cloud for Teams. Aplikacja ta umożliwia połączenie projektów Jira z Microsoft Teams. Dzięki temu można pracować z dwoma narzędziami korzystając z jednego widoku, co przekłada się na krótszy czas realizacji zadań.

Integracja obu rozwiązań znacznie ułatwia pracę zespołom IT ponieważ:

Zwiększ efektywność swojego działu IT!

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz poprawić efektywność pracy Twojego działu IT.