marzec 2024

Sztuczna inteligencja poszerza możliwości ITSM

Systemy ITSM coraz częściej wzbogacane są o narzędzia z obszaru sztucznej inteligencji.  Trend ten nabiera rozpędu. Najwięksi dostawcy, jak m.in. Atlasian wbudowują już AI w swoje rozwiązania. Sztuczna inteligencja staje się jednym z ważnych nurtów w rozwoju ITSM i od tego trendu nie ma odwrotu. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy obserwować jak AI wrasta w procesy zarządzania usługami i coraz mocniej wpływa na ich efektywność, skalowalność, dokładność i szybkość. Sztuczna […]

Sztuczna inteligencja poszerza możliwości ITSM Read More »

Studium przypadku – Migracja systemu ITSM do Jira Service Management

Jira Service Management (Jira SM) jest popularnym narzędziem do zarządzania IT wyposażonym w wiele nowoczesnych funkcji. Dzięki skalowalności i elastycznej ofercie licencyjnej można dostosowaćto oprogramowanie zarówno do potrzeb organizacji, w której jest 10 jak i 30 tys. użytkowników. Oto historia początku współpracy z naszym wieloletnim klientem, związanym z branżą automotive posiadającym wielooddziałową strukturę w wielu krajach Europy. Nasz inauguracyjny projekt z tym klientem rozpoczął się od dogłębnej

Studium przypadku – Migracja systemu ITSM do Jira Service Management Read More »

Migracja Systemu ITSM  do Jira SM  w kontekście integracji z DEVOPS : Studium Przypadku dla Klienta z Branży Farmaceutycznej

Pozytywny wpływ DevOps na wskaźniki biznesowe jest bezsporny. Skłania to coraz więcej firm do implementacji narzędzi umożliwiających efektywne dostarczanie oprogramowania oraz formowanie specjalistycznych zespołów DevOps. Takie zmiany wymagają jednak kompleksowego podejścia i usprawnień w zakresie wszystkich procesów w organizacji, w tym procesów ITSM Przedstawiamy historię migracji do Jira dla klienta z branży farmaceutycznej. IT klienta niedawno przeszło zmiany w obszarze rozwoju, adoptując innowacyjny model DevOps i wybierając

Migracja Systemu ITSM  do Jira SM  w kontekście integracji z DEVOPS : Studium Przypadku dla Klienta z Branży Farmaceutycznej Read More »

Jak wygląda praktyka zarządzania incydentami?

Raport Atlassian „The state of incident management 2023” pokazuje obecne praktyki związane z zarządzaniem incydentami, stosowane metodyki i narzędzia, a także identyfikuje obszary wymagające poprawy. Zwraca też uwagę na tym rosnącą rolę automatyzacji i sztucznej inteligencji. Liczba incydentów rośnie. Jak wynika z badania KPMG „Barometr niebezpieczeństwa 2024” w 2023 roku 66% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent, a odsetek firm notujących ponad 30

Jak wygląda praktyka zarządzania incydentami? Read More »

ITSM dla każdej organizacji

Dostępne na rynku różnorodne rozwiązania ITSM mogą zaspokoić potrzeby różnych organizacji: od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje, a także dostawców usług zarządzanych. Mimo iż rynek rozwiązań ITSM jest dość mocno rozproszony, to w większości należy do dostawców systemów najbardziej zaawansowanych. Wynika to z ogromnej elastyczności i skalowalności tych rozwiązań, która pozwala dostosować oprogramowanie niemal do każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i złożoność oferowanych usług. Jak wynika z analiz, rynek

ITSM dla każdej organizacji Read More »