2024-03-05

Jak wygląda praktyka zarządzania incydentami?

Raport Atlassian „The state of incident management 2023” pokazuje obecne praktyki związane z zarządzaniem incydentami, stosowane metodyki i narzędzia, a także identyfikuje obszary wymagające poprawy. Zwraca też uwagę na tym rosnącą rolę automatyzacji i sztucznej inteligencji. Liczba incydentów rośnie. Jak wynika z badania KPMG „Barometr niebezpieczeństwa 2024” w 2023 roku 66% firm w Polsce odnotowało przynajmniej jeden incydent, a odsetek firm notujących ponad 30 […]

Jak wygląda praktyka zarządzania incydentami? Read More »

ITSM dla każdej organizacji

Dostępne na rynku różnorodne rozwiązania ITSM mogą zaspokoić potrzeby różnych organizacji: od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje, a także dostawców usług zarządzanych. Mimo iż rynek rozwiązań ITSM jest dość mocno rozproszony, to w większości należy do dostawców systemów najbardziej zaawansowanych. Wynika to z ogromnej elastyczności i skalowalności tych rozwiązań, która pozwala dostosować oprogramowanie niemal do każdej organizacji, bez względu na jej wielkość i złożoność oferowanych usług. Jak wynika z analiz, rynek

ITSM dla każdej organizacji Read More »